Bijbelse ontdekking met dank aan... IS

Paleis ontdekt na opblazen graf van Jona

in Geloven

Vlakbij Mosul in het huidige Irak zijn de resten gevonden van het paleis van de Bijbelse koning Sanherib. Bijzonder genoeg kon deze ontdekking gedaan worden omdat IS in 2014 het monumentale graf van Jona opblies. Naar nu blijkt was dat gebouwd op het 2300 jaar oude paleis van Sanherib.

Dat meldt het Nederlands Dagblad vandaag. Het paleis is ontdekt in een buitenwijk van de Noord-Iraakse stad Mosul. Deze stad wordt beschouwd als het bijbelse Ninevé waar Jona heen werd gestuurd om op te roepen tot bekering. Op dit moment is het Iraakse leger bezig om Mosul te bevrijden van IS. Daardoor worden steeds meer plekken in en om de stad weer toegankelijk voor onderzoekers.

Sanherib
De Assyrische koning Sanherib regeerde 2300 jaar geleden over een wereldrijk, van 720 tot 683 voor Christus. Tijdens de regeerperiode van koning Hizkia probeert hij ook Jeruzalem te veroveren. Tijdens het beleg van Jeruzalem laat hij zich echter nogal minachtend uit over de God van Israël: "Laat u niet misleiden door de HEER, uw God, in wie u uw vertrouwen hebt gesteld omdat hij u heeft toegezegd dat Jeruzalem niet in handen zal vallen van de koning van Assyrië. U hebt toch zelf gehoord hoe de koningen van Assyrië alle landen die ze binnenvielen vernietigd hebben. Zou u dan gered worden?" (2 Koningen 19: 10-11) Hizkia bidt tot God of hij deze grootspraak wil afstraffen "opdat alle koninkrijken op de aarde zullen beseffen dat u, HEER, de enige God bent." (vers 19) God verhoord het gebed van Hizkia en doodt 185.000 man uit het leger van Sanherib. Met als gevolg dat Sanherib het beleg opbreekt en "voorgoed terugkeert naar zijn woonplaats Ninevé. Daar werd hij, terwijl hij neerknielde in de tempel van zijn god Nisroch, vermoord (...)" (vers 36-37). Voordat het mis ging bij de verovering van Jeruzalem was hij oppermachtig.

Nep-graf
Het vroegere Ninevé werd in juni 2014 veroverd door de islamitische terreurgroep. Naast het 'graf van Jona' sloeg de ISIS ook de hand aan talloze kerken en kloosters, zo berichtten we in 2014. In het Midden-Oosten zijn er meerdere laatste rustplaatsen van de profeet Jona te vinden. Volgens de Duitse hoogleraar H. H. Klement is het verwoeste graf bij Mosul een nep-graf: "De profeet is volgens de Bijbel niet in Ninevé gestorven. Jona werd als profeet naar Ninevé gestuurd, maar er is geen enkele aanwijzing in de Bijbel dat hij daar is gestorven en begraven." Volgens de islam is de profeet aan het einde van zijn leven nog wel in Ninevé geweest. "Jona's graf is een islamitisch bedevaartsoord. De ISIS-beeldenstormers hebben dus hun eigen islamitische gedenkplaats verwoest", concludeert Klement. De verwoeste tombe is door moslims gebouwd op de ruïnes van het Aramese Klooster van Jona, dat uit de vierde eeuw stamt. In 1902 is deze schrijn van Jona door Iraakse christenen gesloten. In de joodse traditie keerde Jona na zijn reis naar Nineve terug naar Galilea en is hij begraven in zijn thuisstad, Gath-Hefer. Volgens moslims ligt op de Westoever van de Jordaan zelfs nog een derde graf van Jona, in Halhul bij Hebron.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons