Veel Chinese christenstudenten verliezen hun geloof

Geloven in het buitenland is gemakkelijker dan in China

in Christelijk Nieuws

Chinezen die in het buitenland gestudeerd hebben en die in het buitenland tot geloof zijn gekomen, hebben het bij terugkeer in China moeilijk met hun geloof. Een groot deel van hen vindt geen aansluiting met de kerk en haakt af.

Sinds 2010 studeren steeds meer jonge Chinezen in het buitenland. Zij gaan voornamelijk naar Engelssprekende landen zoals de Verenigde Staten, Engeland, Canada of Australië. In 2015 hebben meer dan een half miljoen mensen die stap gezet. Veel Chinezen zijn in aanraking gekomen met het christelijke geloof en hebben zich bekeerd.

Na het afronden van hun studie keren grote groepen studenten terug naar China. Tussen 2012 en 2014 waren dat er bijna 500.000. Sommigen kiezen daar vrijwillig voor. Anderen konden niet anders doordat zij geen werkvergunning kregen of omdat zij geen werk konden vinden. Onder hen zijn tienduizenden christenen.

Problemen bij terugkeer
Het kost veel van deze gelovigen grote moeite om aansluiting te vinden bij een kerk. Waar zij in het Westen in vrijheid konden geloven, worden zij bij thuiskomst geconfronteerd met de geregistreerde kerken en met huisgemeenten die vervolgd worden. Door de vijandige houding van de staat zijn de christenen in deze huisgemeenten vaak voorzichtig en afstandelijk. De sfeer is in deze kerken vaak killer dan dat de studenten gewend waren. De geloofssteun die zij in het buitenland onder andere van zendelingen kregen is in China weggevallen. Al deze omstandigheden zorgen ervoor dat terugkerende, bekeerde Chinezen vaak verward en gefrustreerd zijn.

Onbegrip
Ouders begrijpen niet altijd hoe belangrijk het christelijke geloof voor hun kind is. Het komt voor dat ouders hun kinderen uit onwetendheid waarschuwen niet in het geloof vast te blijven zitten, waarbij door hun woordgebruik de vergelijking gemaakt wordt met drugsgebruik of verslaving aan online games. Er zijn ook ouders die het geloof van hun kind wel accepteren. Het argument dat dit voor hun kind tot een gezondere levensstijl leidt, is dan vaak doorslaggevend. Amerikaanse zendelingen die met hen opgetrokken hebben, schatten in dat 80% van de teruggekeerde christenstudenten door een gebrek aan steun het geloof uiteindelijk loslaat.

Nederlandse situatie
Sinds 2014 vangt de organisatie Chinese Student Ministries Netherlands jongeren op die in Nederland komen studeren. CSMN is erop gericht om studenten tot de Heer te leiden. Ook in het afgelopen jaar zijn verschillende mensen tot geloof gekomen. CSMN onderschrijft de conclusie uit het Amerikaanse onderzoek dat het voor bekeerde studenten bij terugkeer in China moeilijk is om aansluiting te vinden bij huiskerken, maar is het niet met de conclusie eens dat 80% van hen het geloof ook loslaat. 'Veel van deze terugkeerders moeten hun eigen weg zoeken en doen dat ook.' CSMN heeft aandacht voor hun situatie en kan een beroep doen op christenen die bereid zijn om contact met deze studenten te leggen. Om vervolging door de Chinese overheid te voorkomen, moeten zij onder de radar zien te blijven. Dat levert veel beperkingen op.

Bron: JournalChrétien/EO

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons