Reinier van den Berg: christen moet groen stemmen

Weerman vanavond te gast aan de Tafel van Tijs

in Mediatips

Geen twijfel mogelijk: de opwarming van de aarde komt door ons menselijk gedrag. En het is nog niet te laat om daar wat aan te doen. Maar dan moet je wel 'groen' stemmen op 15 maart. Weerman Reinier van den Berg vertelt hoe je dat doet.

Het jaar 2016 is het jaar geworden dat klimaatverandering duidelijker werd dan ooit. Het was warmer dan ooit gemeten op aarde. De vorige warmterecords, van 2014 en 2015, werden verbrijzeld. De Noordpool had in het najaar minder ijs dan ooit waargenomen in die tijd van het jaar. Hetzelfde gold overigens voor de Zuidpool. Orkanen, overstromingen, bosbranden en woestijnvorming maakten het sinistere beeld van 2016 in klimaat-opzicht compleet.

Fake-news
In datzelfde jaar hebben Amerikanen massaal hun stem uitgebracht op een presidentskandidaat die beweerde, dat klimaatverandering een verzinsel uit China was. Wetenschappelijk staat het echter volkomen vast dat de opwarming van de aarde, met alle gevolgen van dien, wordt veroorzaakt door de gigantische uitstoot van broeikasgassen.
In sommige media, en dus soms ook in politieke kringen, wordt de schijn gewekt dat wetenschappers het hier niet over eens zouden zijn. Niets is minder waar. Vanuit mijn eigen vakgebied durf ik met stelligheid te beweren dat het klip en klaar is, dat de opwarming direct te maken heeft met die uitstoot. Ofwel, met ons gedrag.

Rechtvaardigheid
Klimaatontwrichting raakt vooral de allerarmsten op aarde. Kleine boeren in Afrika, Azië en Midden-Amerika worden keihard getroffen. Ze zien hun oogsten wegkwijnen. Door te veel regen of juist door hitte en uitdroging. Het zijn ook de landen die zich het moeilijkst kunnen wapenen tegen de steeds extremere grillen van het weer.
Is het niet een zaak van rechtvaardigheid dat we juist hen te hulp schieten? Dat kan door hulpverleningsprogramma’s, scholing, medische voorzieningen, maar ook door het tegengaan van verdere klimaatontwrichting. Misschien is dat laatste punt zelfs het meest doeltreffende middel om de mensen daar te helpen.

Nederland
De toenemende impact van klimaatverandering zal niet beperkt blijven tot landen waar de meesten van ons nog nooit zijn geweest. Ook meer ontwikkelde landen, die het probleem in de eerste plaats veroorzaken, worden steeds harder geraakt door de extreme uitspattingen van het weer. Dat geldt ook voor Nederland, dat zich verzekerd mag weten van grote gevolgen in deze eeuw. De grootste uitdaging en bedreiging voor Nederland is de stijgende zeespiegel. Door het steeds sneller smelten van ijskappen van Groenland en Antarctica moeten we niet vreemd opkijken, als de zee voor onze kust eind deze eeuw meer dan een meter hoger staat dan nu. Het zou ook zomaar twee meter hoger kunnen worden. Niemand die het met zekerheid weet.

Bovenal voor de Heer!
Kortom, we hebben een enorm probleem. Juist als christen dienen we op te staan en een keuze te maken voor rechtvaardigheid. Voor goed rentmeesterschap. Door eigen gedrag en door uw stem te laten horen! Ook in ons land zijn er immers politici die zich niet druk maken om klimaatverandering. En duurzaamheid afdoen als een duur betaald verzinsel.
Uw stem telt. Uw stem is goud waard. Voor de planeet, voor alles wat leeft, voor uzelf. En bovenal voor de Heer!

Auteur Reinier van den Berg is al sinds de jaren tachtig landelijk bekend als meteoroloog in de media. Hij zet zich actief in voor het interesseren, enthousiasmeren en overtuigen van mensen met betrekking tot klimaatverandering en duurzaamheid.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit de bundel 'Vrees Niet', waarin twaalf hoopvolle christenen een profetisch tegengeluid laten horen op weg naar de verkiezingen. Lees ook het interview met Alain Verheij over dit boekje.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons