Populisten zijn ‘de nieuwe rattenvangers van Hamelen’

Bisschop Gerard de Korte waarschuwt tegen 'gevaarlijke ontwikkelingen'

in Christelijk Nieuws

Bisschop Gerard de Korte (61) van Den Bosch waarschuwt tegen gevaarlijke ontwikkelingen in de politiek, zoals negativisme, populisme en anti-islamisme. In een column op de website van zijn bisdom roept hij gelovigen op zich bij de komende verkiezingen niet te laten meeslepen door populisten (“de nieuwe rattenvangers van Hamelen”).

In zijn column refereert De Korte (sinds 14 mei 2016 bisschop van het bisdom) aan Aswoensdag, waarmee de Veertigdagentijd begint. “Dit jaar worden in de Veertigdagentijd ook verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer,” schrijft hij. “Als bisschop nodig ik u graag uit om deze verkiezingen uitermate serieus te nemen en uw geweten te volgen bij het uitbrengen van uw stem. In ons land heerst bij velen een gevoel van onbehagen. Veel mensen maken zich zorgen over hun eigen toekomst, over de medische zorg, over onze veiligheid en de toekomst van onze aarde.”

'Het is gevaarlijk om groepen mensen tegen elkaar uit te spelen'

Negativisme en populisme

“Helaas,” vervolgt hij, “maken sommige politici van dit ongenoegen gebruik om als nieuwe rattenvangers van Hamelen mensen te verleiden tot negativisme en populisme. Vanuit het katholieke denken over de rechtvaardige samenleving is dit echter een gevaarlijke ontwikkeling. Het is gevaarlijk om groepen mensen tegen elkaar uit te spelen; om met grove taal het debat te voeren; om onderdelen van onze rechtsstaat als nep te betitelen en de vrijheid van godsdienst op te heffen door de bouw van moskeeën te verbieden evenals de Koran. Vanuit katholiek perspectief zijn wij geroepen om de waardigheid van iedere mens als schepsel van God te beschermen, solidair te zijn met elkaar en ons eigenbelang of deelbelang te zien binnen het kader van het algemeen belang. Alleen zo bouwen wij aan een leefbare en humane samenleving.”

Veertigdagentijd: tijd van verbinding

De Korte wijst erop dat de Veertigdagentijd binnen de Rooms-Katholieke Kerk als een tijd van verbinding geldt. “Onderlinge relaties kunnen koud worden en zelfs kapot gaan. Op weg naar het Paasfeest kunnen wij bekoelde relaties vernieuwen en gebroken relaties herstellen. Dat geldt voor ons persoonlijk leven maar ook voor het maatschappelijk leven. Hopelijk nemen na 15 maart politici van het brede midden hun verantwoordelijkheid. Juist zij zijn geroepen om werkbare antwoorden te vinden op de vragen van bezorgde burgers, vooral op het terrein van bestaanszekerheid, veiligheid en de toekomst van onze wereld.”
Het Paasfeest heeft alles te maken met nieuw leven. De Vastentijd vormt een tijd van ommekeer naar Christus toe. Mijn eigen ik moet steeds meer door de Heer worden omgevormd. Vormt Christus-gelijkvormigheid niet het hart van iedere christelijke spiritualiteit? Vanuit deze gelovige overtuiging wens ik ons allen een vruchtbare Veertigdagentijd op weg naar het Paasfeest. Gods Geest wil ons doen delen in het nieuwe leven dat Christus ons aanbiedt.” 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons