Niet klagen, maar vragen!

'Het is makkelijker om te horen wat je wel moet doen...'

Wat is het toch makkelijk om te mopperen en om te klagen, om anderen dingen te verwijten of om ondankbaar te zijn en vooral te zien wat je níet hebt, in plaats van al die geweldige zegeningen die je wél hebt…

Als mijn kinderen zeuren of klagen, dan roep ik vaak: ‘Niet klagen, maar vrágen… wat heb je nodig? Wat wil je dat ik doe?’ Want tja, als ik als klachtencommissie een klacht in ontvangst neem, vind ik het veel makkelijker om te weten wat ik wél moet doen of wat er veranderd moet worden, dan te horen wat er allemaal niet goed is. Jij toch ook?

1. Klagen geeft negatieve energie

Wie regelmatig klaagt, heeft maar een rottig leven. Want door te klagen, richt je altijd je blik op wat je niet hebt. En doordat je altijd naar de ‘gaten’ kijkt in de gatenkaas, zie je niet hoe heerlijk de kaas is rondom de gaten…

Besef dat klagen negatieve energie geeft. Er wordt gezegd: ‘like attracts like’, maar andersom geldt dat natuurlijk ook: negativiteit trekt negativiteit aan. Geen wonder dat klagers ook ‘altijd weer iets overkomt’ waarover geklaagd kan worden! Klagen kost niet alleen energie, het is ook slecht voor je gezondheid. Klagen maakt het hele leven somber en depressief… ‘Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.’, zegt Spreuken 17:22. En het ergste: klagen kost je je geliefden en vrienden…

2. Onder de klacht schuilt een behoefte

Besef dat onder elke klacht eigenlijk een behoefte, en dus een vraag, schuilgaat. Iemand klaagt ergens over, maar wil eigenlijk dat er iets aan de oorzaak van de klacht gedaan wordt. ‘Wat is het koud hier!’ (een klacht), maar wat eigenlijk bedoeld wordt is ‘zou de verwarming wat hoger kunnen?’ of ‘zou je alsjeblieft een trui voor me willen pakken?’

Als jij de klacht ontvangt, stel dan een vraag: ‘Wat wil je dat ik hieraan doe?’ Als je dan een antwoord krijgt, dan kun je dat (uit liefde!) voor de ander doen.

Soms wil de klager niet eens dat je iets doet, maar wil hij of zij gewoon lekker klagen. Negeer op dat soort momenten de klacht. Je hoeft het klagen en zeuren en mopperen van een ander niet te tolereren in je leven. Zeg gewoon: ‘wil je klagen? Ga dan maar even ergens anders naartoe.’ En ja hoor, dat kun je ook gerust tegen je geliefde of een collega zeggen. Jij hoeft niet je humeur te laten verpesten door de negativiteit van een ander.

3. Geef het goede voorbeeld

Als jij geen klagers bij jou in de buurt wilt hebben, dan is het belangrijk dat je zelf ook niet klaagt, zeurt of moppert. Stel altijd de lat net zo hoog (of wat hoger) voor jezelf, zoals jij het van anderen verlangt. Net zoals het niet wijs is om als ouder al schreeuwend: ‘schreeuw niet zo!’ tegen je kind te roepen, zo heeft het ook geen zin om te klagen over het geklaag van een ander. Vraag gewoon simpelweg of die ander wil ophouden met klagen. En als hij of zij niet stopt met klagen? Zie dan onderaan tip 2.

In elk geval: geef zelf het goede voorbeeld. Stop met klagen en begin met vragen. Bedenk bij jezelf: ‘waarom klaag ik? Wat heb ik nodig? Wat wil ik anders? En wat kan ik daaraan doen? Of wat kan ik aan iemand anders vragen om mij hierbij te helpen?’ En doe er dan dus ook wat aan of hou je mond. En als je iets aan een ander vraagt: let dan goed op je toon als je spreekt. Zorg ervoor dat er geen verwijt in je verzoek doorklinkt. Wees liefdevol en vriendelijk. Ja inderdaad… precies zoals jij zelf ook behandeld wilt worden!

Auteur: Carianne Ros

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons