‘Het is tijd voor een minister van Familiezaken’

in Geloven

In het nieuwe kabinet, dat na de verkiezingen aantreedt, hoort een Minister van Familiezaken. Dat betoogt Jan Hol, voorzitter van Stichting Marriage Week Nederland. “Het gezin is nog altijd de meest vormende plek voor mensen als het gaat om hun emotionele en persoonlijkheidsgroei.”

“Als het huwelijk van twee mensen strandt, kunnen zij de kosten die gemoeid zijn met het regelen van de echtscheiding en de alimentatie fiscaal verrekenen. Maar wil een echtpaar investeren in een relatie, dan moeten ze de kosten van therapie of coaching zelf betalen.”
Jan Hol wil maar zeggen: in de afgelopen halve eeuw is door de overheid vooral beleid gevoerd dat de individualisering ondersteunt. De ontplooiing van het individu stond voorop, terwijl er amper beleid was dat gezinnen ondersteunt. “Tel daar bij op dat het gezin nog altijd de meest vormende plek is voor mensen als het gaat om hun emotionele en persoonlijkheidsgroei. Dat rechtvaardigt dat daar integraal beleid voor komt.”

‘Voor een van de meest essentiële dingen in het leven is alleen de registratie georganiseerd’

Varen met een plezierbootje
Een minister van Familiezaken moet het volgens Hol voor jonge stellen bijvoorbeeld makkelijk maken om een relatiecursus te volgen. “Voordat je met een auto de weg op mag, moet je een rijbewijs halen. Als je dan die auto hebt en ermee rijdt, moet je hem APK laten keuren. Om te kunnen zwemmen, heb je zwemles nodig. Wil je varen met een plezierbootje, dan moet je een vaarbewijs halen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar voor een van de meest essentiële dingen in het leven – relatievorming – is niets anders georganiseerd dan alleen dat de overheid het huwelijk of een partnerschap registreert.”

U geeft aan dat landen als Duitsland, Engeland, India, Finland en Oostenrijk al jaren een minister van Familiezaken hebben. Gaat het daar ook beter met gezinnen?
“Dat is moeilijk te vergelijken met Nederland; je zou het moeten vergelijken met de landen zelf. Maar Engeland bijvoorbeeld heeft een stelsel ingevoerd waardoor mensen die duurzaam samenleven – hetzij geregistreerd, hetzij in een huwelijk – een fiscale korting kunnen krijgen. Omdat de Britse overheid ziet dat als een echtpaar lang samen is, hun koopkracht bij tuincentra, boekwinkels of bouwmarkten hoger is dan wanneer ze hun relatie niet in stand kunnen houden. Want dan moeten ze hun vermogen delen en zijn ze veel meer geld kwijt aan de eerste levensbehoeften.
Kijk je naar de niet-materiële kant, dan zie je dat er in Scandinavische landen gunstige effecten zijn op de eenheid van gezinnen, wanneer er flexibeler en ruimere mogelijkheden zijn voor zorgverlof, zowel voor moeder als voor vader.”

'In Engeland krijgen mensen die duurzaam samenleven een fiscale korting'

Bredere aanpak
Tijdens Balkenende IV hadden we een programmaminister voor Jeugd en Gezin, André Rouvoet. Maar dat gaat Hol niet ver genoeg. “Wij willen het breder aanpakken. Denk aan de mogelijkheid van mantelzorg door jonge mensen aan ouders of grootouders. Of denk aan de zorg voor singles; bijna veertig procent van de Nederlandse huishoudens bestaat uit één persoon. Dat zijn niet alleen maar jonge mensen, maar ook ouderen die door het overlijden van hun partner alleen zijn komen te staan. Ook voor hen is een minister van Familiezaken van belang.”

Tekst: Mirjam Hollebrandse
Beeld: Wikimedia

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons