Wereldjongerendagen 2019 in januari

Aartsbisschop vertrouwt op grote opkomst

in Christelijk Nieuws

De aartsbisschop van Panama, monseigneur José Domingo Ulloa Mendieta, heeft bekendgemaakt dat de volgende Wereldjongerendagen van 22 tot 27 januari 2019 gehouden worden. Met deze keuze wordt een gewoonte doorbroken.

De keuze om dit evenement in januari te laten plaatsvinden is erg ongebruikelijk. Vanaf het moment dat de Wereldjongerendagen zes dagen zijn gaan duren, werden deze steeds in de zomermaanden juli of augustus gehouden. De eerste drie Jongerendagen werden niet in de zomerperiode gehouden, vonden in het voorjaar plaats en duurden korter.

De opmerkelijke keuze voor de maand januari is ingegeven door de klimatologische omstandigheden in Panama. In de zomer heerst het regenseizoen en het droge seizoen valt in de winter. De aartsbisschop van Panama gaf aan te begrijpen dat deze Wereldjongerendagen met oog op de schoolvakanties niet gunstig vallen. Hij vertrouwt er echter op dat dit voor de duizenden jongeren uit de hele wereld geen beletsel zal zijn om toch te komen.

Bij de keuze om de volgende WJD in Panama te houden speelde mee dat het evangelisatiewerk op het Zuid-Amerikaanse continent in dit land begonnen is.

Thema
Het thema voor de komende WJD is: “Zie hier de dienstmaagd van de Heer. Dat alles mij naar uw woord gedaan zal worden.” Dit antwoord gaf Maria aan de engel Gabriël, die haar vertelde dat zij de moeder van Jezus zou worden. Dit thema houdt rechtstreeks verband met de aanstaande Bisschoppensynode over jongeren en roepingen, die in oktober 2018 gehouden gaat worden.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons