Steun het manifest 'waardig ouder worden'

‘We willen een samenleving waarin alle ouderen van betekenis zijn’

in Christelijk Nieuws

Voorkomen dat mensen hun leven als voltooid ervaren. Dat is de insteek van het manifest 'Waardig ouder worden' dat ChristenUnie, Omroep Max en ouderenbonden KBO-PCOB hebben opgesteld. In het manifest stellen de initiatiefnemers dat de ouderenzorg beter moet worden geregeld, voordat er verdere besluiten worden genomen over 'het voltooid leven'. EO-directeur Arjan Lock ondertekent het manifest van harte.

Het manifest – inmiddels ondertekend door diverse maatschappelijke organisaties en bekende Nederlanders – is een reactie op de voltooid-levendiscussie en bevat tien aanbevelingen om de positie van ouderen te verbeteren. Zo pleiten de betrokkenen voor een coördinerend minister voor ouderenbeleid, willen ze mantelzorg stimuleren en jongeren meer vrijwilligerswerk in de ouderenzorg laten doen. Ook zouden er in plaats van stervensbegeleiders 'levensbegeleiders' moeten komen: mensen die levensvragen van ouderen kunnen beantwoorden en waar nodig kunnen helpen.

Kwetsbaarheid verdient bescherming
In het manifest erkennen de initiatiefnemers dat veel ouderen heel vitaal zijn en met bijvoorbeeld mantelzorg en vrijwilligerswerk een grote bijdrage aan de samenleving leveren. “Tegelijkertijd moeten we onze ogen niet sluiten voor het feit dat ouderen te maken kunnen krijgen met toenemende kwetsbaarheid, zowel op fysiek, sociaal als geestelijk gebied. Deze kwetsbaarheid verdient onze bescherming. Wat ons voor ogen staat, is een samenleving waarin alle ouderen van betekenis zijn.”

Niemand zegt makkelijk "mijn leven is voltooid"

Hoopvol perspectief
EO-directeur Arjan Lock, die het manifest namens de EO ondertekent, benadrukt dat hij de problematiek van ouder worden serieus wil nemen. “Ik ben ervan overtuigd dat niemand makkelijk zegt ‘mijn leven is voltooid’. Daar zit vaak veel pijn en eenzaamheid achter. Tegelijk geloof ik dat we als samenleving een positieve bijdrage kunnen leveren aan dit debat en als omroeporganisatie faciliteren we dit debat graag, zowel in onze programma’s als online. Waar we kunnen, willen we als EO een hoopvol perspectief bieden, en dat is precies wat dit manifest beoogt.”

Zilveren Stembusakkoord
De initiatiefnemers roepen op het manifest Waardig ouder worden te steunen en zo te werken aan een Zilveren Stembusakkoord, waarin met verschillende partijen wordt vastgelegd dat de kwaliteit van leven van alle ouderen structureel verbetert.
Onder de mensen die het manifest als individu hebben ondertekend zijn oud-commandant der strijdkrachten Peter van Uhm, zangeres Willeke Alberti, schrijfster Vonne van der Meer en sportpresentator Jack van Gelder.

Download en onderteken het manifest hier

Tekst: Mirjam Hollebrandse
Beeld: Goed Folk

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons