Ranglijst Christenvervolging 2017

Noord-Korea op 1, Somalië op 2

Christenvervolging neemt het meest toe in Zuidoost-Azië. Dat blijkt uit de Ranglijst Christenvervolging die Open Doors vandaag publiceert. Noord-Korea voert de ranglijst voor de zestiende keer aan. "De vraag voor ons is: durven we nog uitgesproken christen te zijn?"

De Ranglijst Christenvervolging, die dit jaar 25 jaar bestaat, laat in 2017 een toename zien in de druk op christenen. Van de 50 landen scoren er 32 hoger dan vorig jaar. In totaal worden in de landen op de ranglijst 215 miljoen christenen in sterke mate om hun geloof vervolgd. In de landen die buiten de ranglijst vallen, wonen nog eens zo’n 30 à 40 miljoen vervolgden.

Noord-Korea staat voor de 16e keer op 1. Hadden jullie anders verwacht?
Open Doors-directeur Ruud Kraan: “Ja en nee. Omdat we weten dat de situatie daar heel moeilijk blijft en Noord-Korea in alle opzichten het land is waar het het moeilijkst is om te geloven, verwachtten we het wel. Tegelijkertijd zien we dat waar Noord-Korea jarenlang met stip op 1 stond, er nu meer landen zijn die daar dicht tegenaan zitten. Dit jaar is dat Somalië, met een puntenverschil van slechts 0,7."

Geweld wordt niet aangepakt
Vorig jaar stond Irak op plek 2, nu op plek 7. Eritrea is van plek 3 naar plek 10 gegaan. Maar dat betekent volgens Kraan niet dat het in die landen dus beter gaat. “Als een land zakt op de ranglijst, heeft dat te maken met het feit dat andere landen hoger op de ranglijst zijn gekomen. In sommige landen zie je soms wel wat verbetering, zoals in Irak. Daar is het aantal aanslagen op christenen gedaald. Maar dat komt ook door de enorme uitstroom uit dat land. Het aantal christenen dat daar nog over is, is natuurlijk maar een percentage van wat er ooit was.”

Vooral landen in zuidoost Azië – India, Bhutan, Laos, Bangladesh, Birma – zijn gestegen. Hoe verklaren jullie dat?
“In die landen zie je met name het nationalistisch extremisme toenemen. In India bijvoorbeeld zie je een enorme toename van geweldsincidenten door hindoes. Halverwege 2016 was dat aantal al net zo hoog als in heel 2015. Bovendien worden daders van geweld daar nauwelijks aangepakt. Ze kunnen dus gewoon hun gang gaan.”

‘Vraag je af wat je kunt leren van je vervolgde broers en zussen. Zij weten allang wat het is om kerk in de minderheid te zijn’

Extremistische islam
Wat de Ranglijst verder laat zien, is dat in sub-Sahara Afrika het extreem islamitisch gedachtegoed zijn weg vindt in de maatschappij. Christenen hebben nu niet alleen te vrezen van terreurgroepen als Boko Haram en Al-Shabaab. Het gedachtegoed van deze organisaties vindt zijn weg in het publieke domein, zoals scholen en lokale regeringen. Fondsen uit Saudi-Arabië geven deze trend een extra impuls. Radicale moslims gebruiken het geld om bijvoorbeeld verkiezingscampagnes van gelijkgestemden te promoten.

Niet alleen geweld
Op de Ranglijst staat geen enkel West-Europees land. Of hier in de toekomst verandering in komt, is moeilijk te zeggen, geeft Kraan aan. Toch acht hij het niet ondenkbaar. “We zien hier in West-Europa wel geweldsincidenten, maar geweld is slechts een van de zes factoren die meetellen als het gaat om vervolging. Als we in Nederland ooit een aanslag krijgen, zal die factor hoog scoren, maar alle andere categorieën zijn heel laag. Voorlopig zal Nederland dus niet op de lijst komen. Maar er zijn wel andere West-Europese landen – denk aan Frankrijk en Engeland – waarvan je kunt zeggen dat vrijheid van uiting van je persoonlijk geloof aan banden wordt gelegd.”

Hebben kerken en christenen voldoende aandacht voor vervolgde christenen?

“De aandacht groeit en daar ben ik blij mee. Want laten we in Nederland alsjeblieft ongelofelijk dankbaar zijn dat we zo veel vrijheid hebben. Tegelijk brengt die vrijheid verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom zeg ik ook: laten we een stem zijn voor christenen die zelf hun stem niet kunnen verheffen. Laat die stem horen in het publieke domein en in gebed naar de Here God. En: vraag je af wat je kunt leren van je vervolgde broers en zussen. Zij weten allang wat het is om kerk in de minderheid te zijn.”

‘Als ik hier in Nederland tegen niemand zeg dat ik Christus wil volgen, zal ik nooit vervolgd worden’

Bereid je voor
Kraan benadrukt dat we onze vrijheid bovendien niet voor lief moeten nemen, maar ons moeten voorbereiden op een periode van onvrijheid. In dat licht leert hij van mensen uit de vervolgde kerk wat de enorme kracht is van gebed en van het kennen van Gods Woord. “Wees je bewust van wat de Bijbel zegt over vervolging. Het zal niet makkelijk zijn; als je Christus volgt, hoort vervolging erbij.”

Uitgesproken christenen
De Open Doors-directeur vertelt hoe hij onlangs in Indonesië was en zag hoe gemotiveerd christenen daar zijn om te evangeliseren. “Dat mag niet in het publieke domein, maar je mag wel met iedereen praten. En dat is wat die mensen doen. Ik sprak een man die er drie avonden per week op uittrekt om gewoon overal op straat te zijn en met mensen in gesprek te gaan. En in die gesprekken deelt hij zijn geloof in de Here Jezus. Dan denk ik: hoe zijn wij christen in Nederland? Durven we in onze samenleving – met alle respect die je voor niet- of andersgelovigen moet hebben, en zonder te oordelen – nog uitgesproken christenen en uitgesproken kerken te zijn? Als ik hier in Nederland tegen niemand zeg dat ik Christus wil volgen, zal ik nooit vervolgd worden.”

Hij voegt eraan toe: "Ik vind de tendens dat we anders- of niet-gelovigen geen aanstoot moeten geven, niet altijd een goede tendens. Laten we de tijd niet verloren laten gaan, maar benutten om mensen bij Jezus te brengen.”

Tekst: Mirjam Hollebrandse
Beeld: Open Doors

Geschreven door:

Mirjam Hollebrandse

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons