‘Moslims, spreek je tegen geweld uit!‘

Wetenschapper en gederadicaliseerde moslim vinden elkaar

in Mediatips

Ruud Koopmans, hoogleraar sociologie, en Mahmoed Tighadouini, gederadicaliseerde moslim, vinden dat moslims zich duidelijker tegen gewelddadig fundamentalisme moeten uitspreken. Zij spraken elkaar in ‘De Tafel van Tijs’.

Onderzoek van Ruud Koopmans onder moslims in Europa toont aan dat 45% van hen fundamentalistisch is. Koopmans noemt mensen fundamentalistisch wanneer zij de regels uit hun heilige boek boven de wetten van de staat stellen, de eigen godsdienst als superieur boven andere religies wordt gezien, zij vinden dat er maar één aanvaardbare religie is, en dat de wetenschap in het ongelijk wordt gesteld wanneer er een conflict is tussen de wetenschap en het geloof.

Anderen onderzochten de bereidheid van moslims in Nederland om onder bepaalde situaties geweld te gebruiken. 11% van de ondervraagden vindt dit acceptabel. In dit onderzoek is niet verder ingegaan onder welke omstandigheden geweld voor hen aanvaardbaar zou zijn.

Populisme
De resultaten van het onderzoek van Koopmans zijn heel verschillend ontvangen. Sommigen kranten waren het met de bevindingen eens. Andere vonden dat de nuance soms wat zoek was. Die reacties verbaasden Koopmans niet: “Het gaat om thema’s waarin mensen heel erg in goed en fout denken. Dat heeft natuurlijk ook te maken met rechts populistische partijen.” Tegenover het verwijt dat hij deze populisten met zijn onderzoek in de kaart speelt, stelt hij dat hij als wetenschapper de plicht heeft om de feiten bij de naam te nomen. “Ik denk dat wij Wilders in de kaart spelen wanneer wij de realiteit zouden verzwijgen.”

Mythe
Bij het radicaliseren van moslims speelt vaak de overtuiging mee dat zij met geweld voor vervolgde medegelovigen moeten opkomen. Koopmans vindt dat deze opvatting een mythe is die ontkracht moet worden: “Het gebeurt niet vaak dat moslims voor hun geloof door niet-moslims worden vervolgd. Radicaal islamitisch geweld dat tegen andere moslims gericht is, waaronder seculiere moslims, Sjiieten en Alavieten, komt wel voor.

'Het urgente gevoel kwam gewoon in je systeem'

Toen hij zelf radicaliseerde speelde de vergeldingsgedachte bij Tighadouini ook mee. Hij wilde weten of terroristisch geweld volgens de Islam echt geoorloofd was. Radicale islamieten zeiden: “Zij doden ons ook.” Er werd daarbij over de oorlog in Irak gesproken, “die door Bush ontketend was. Er waren zoveel slachtoffers die doodgingen en je zag dagelijks filmpjes van moslims die lijden of sterven. Dat urgente gevoel om je mede moslims te helpen, kwam gewoon in je systeem.” Later heeft Tighadouini zich van deze zienswijze afgekeerd.

Hoopvol
De houding die Europese moslims in Europa tegenover geweld en fundamentalisme aannemen, biedt volgens Koopmans perspectief: “De positie van de liberale, gematigde islam is in Europa veel sterker dan in de islamitische wereld. Ik denk dat een vernieuwingsbeweging binnen de islam vanuit Europa zou kunnen komen. Daar heb ik wel mijn hoop op gesteld.” De oplossing voor fundamentalistisch geweld moet vanuit de islam zelf komen. Islamieten zouden zich daarom ook sterker tegen dit geweld moeten uitspreken.

Tighadouini is het ermee eens dat er meer zelfreflectie binnen de moslimwereld moet komen en vindt dat er een gezamenlijke vuist gemaakt tegen terreur gemaakt moet worden. “Wij ons niet moeten laten verdelen.”

Bekijk hier de hele uitzending

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons