Mogen kerkgangers nadenken?

Andries Knevel reageert op uitkomsten PKN enquête

Naar aanleiding van de maand van de spiritualiteit heeft de Protestantse Kerk een onderzoek naar het meeleven (compassie) van Nederlanders laten uitvoeren. Dit leverde opmerkelijke conclusies en verschillende vragen op.

Aanvankelijk had ik de neiging om de cijfers simpelweg niet te geloven. Zoals een politicus die de cijfers van de peilingen ziet en denkt: “dat kan niet waar zijn”, een op dit moment veel voorkomend gebeuren. De PKN had kennelijk een grote enquête uitgezet. En wel via een gerenommeerd bureau, dus daar lag het ook niet aan. Het cijfer dat ik niet wenste te geloven: 71% van de Nederlanders denkt dat je in de kerk niet mag twijfelen, en 53% denkt dat christenen niet mogen nadenken. En dat was dan ook de kop in verschillende media: “Meerderheid Nederlanders gelooft dat kerkgangers niet mogen nadenken”.

Twee vragen
Bij dit cijfer zijn twee vragen stellen. De eerste is: is het waar? Mogen kerkgangers niet nadenken, en de tweede is, stel dat het waar of niet waar is, waarom denkt de meerderheid van de Nederlandse bevolking dit?  

Laat ik even stilstaan bij de eerste vraag. Een tijdje geleden had ik een gast in mijn programma AndriesTV die de stelling verdedigde: juist kerkmensen denken bij uitstek na. En ik was het met hem eens. Als kerkganger word ik namelijk wekelijks uitgedaagd om mijn leven, en de cultuur waarin ik leef en ook vragen uit de samenleving in relatie te brengen tot de boodschap van de Bijbel. En vaak is dat helemaal niet makkelijk. Dan worden we door de predikant/voorganger uitgedaagd om na  te denken.

Welke Nederlander buiten de kerk wordt iedere week zo uitdagend uitgenodigd om te reflecteren op het leven? Ik denk dat het er niet zo veel zijn. De verleiding is om boven deze blog te schrijven: “denken mensen die niet naar de kerk gaan nog wel na?”  En dan niet over hun vakgebied, maar over het leven?

Jarenlang leidde ik een grote jeugd groep met behoorlijk intelligente jongeren, en geloof me, geen enkele vraag bleef onbesproken. We dachten iedere keer weer na op de toppen van ons kunnen. En met vreugde en in volledige vrijheid.

Wat nou: niet nadenken?
Christen zijn in deze cultuur is helemaal niet zo eenvoudig. Er worden tal van vragen op ons afgevuurd vanuit de wetenschap, de medische ontwikkelingen, de samenleving en de ons omringende cultuur. En al die vragen moeten we op de een of andere manier relateren aan ons geloof. Wat mij betreft overigens een heerlijk (denk) werk. En ik merk om me heen: voor veel gelovigen evenzeer. Vandaar ook de veelheid aan boeiende boektitels die ieder jaar verschijnt.

En dus?
Hopen dat over tien jaar een zelfde enquête heel andere uitkomsten geeft. Want het zou toch zonde zijn als mensen geen christen zouden worden omdat ze denken dat ze niet na mogen denken. Kom naar de kerk, en denk na!

Tekst: Andries Knevel

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons