Ex-Drugskoning deelt getuigenis in gevangenissen

4000 gratis boeken voor Nederlandse gedetineerden

Dimas Salaberrios was elf toen hij begon met drugshandel op school. Al gauw nam hij een steeds belangrijkere plek in op de straat. Zijn criminele carrière bracht hem de status die hij begeerde – hij werd een Street God waar iedereen een straatje voor om loopt. Uiteindelijk, door verschillende gebeurtenissen, kiest hij toch een andere weg.

Vorig jaar bracht uitgeverij Ark Media het boek ‘Street God' uit. Het boek beschrijft het meeslepende, waargebeurde verhaal van deze Amerikaanse Dimas Salaberrios: een drugsbaas die uit zijn werkgebied moest vluchten om er later met een moedige missie terug te keren. Het boek laat zien dat er zelfs in de duistere wereld van drugs, criminaliteit en discriminatie hoop is. Hoop op een beter leven. Een leven met God.

Dit verhaal van hoop wil Dimas graag delen met mensen in een schijnbaar uitzichtloze situatie: gedetineerden. Daarom heeft Ark Mission in samenwerking met het justitiepastoraat Dimas Salaberrios uitgenodigd om eind januari naar Nederland te komen om te spreken in gevangenissen. Zijn boek wordt in een speciale pocketeditie in een oplage van 4.000 exemplaren beschikbaar gesteld aan gedetineerden.

Jolanda Kromhout (Ark Mission): “Het is geweldig dat Dimas de kans krijgt om in maar liefst 8 verschillende Nederlandse gevangenissen te spreken mét en vóór gedetineerden. Door de fijne samenwerking met het het justitiepastoraat, dat deel uitmaakt van de Dienst Geestelijke Verzorging binnen de Dienst Justitiele Inrinchtingen, ontstond er veel ruimte om in de gevangenissen het indrukwekkende verhaal van Dimas te laten horen. Eind januari worden in de kerkdiensten en in gespreksgroepen voor gedetineerden ontmoetingen met  Dimas georganiseerd, waar hij zijn persoonlijke getuigenis kan laten horen. Ook wordt zijn boek 'Street God' daar uitgedeeld aan de gedetineerden."

De dominees en aalmoezeniers die in de gevangenissen werkzaam zijn hebben de gedetineerden persoonlijk uitgenodigd voor deze bijeenkomsten met Dimas. Er is veel animo onder de gedetineerden. Jolanda: “Dimas snapt als geen ander dat juist gedetineerden zich vaak in een vreselijk uitzichtloze situatie bevinden. Hij is een levend getuigenis van hoe God mensen kan veranderen. Dimas is een charismatisch persoon; hij bruist van liefde voor God. Als hij gaat spreken word je gewoon gegrepen. Zijn verhaal van hoop zal ongetwijfeld ook hier gedetineerden aanspreken. Ik zie enorm uit naar wat God door Dimas heen gaat doen”.

Bekijk hier de video met het getuigenis van Dimas

Tekst: Miriam Duijf

Geschreven door:

Miriam Duijf

Redacteur

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons