Doodstraf uit verkiezingsprogramma SGP

Ook geen meerderheid voor afschaffen homohuwelijk

in Christelijk Nieuws

De doodstraf staat voor het eerst in bijna honderd jaar niet meer in het verkiezingsprogramma van de SGP. De leden stemden op het partijcongres in Hoevelaken in met het voorstel om de herinvoering van de doodstraf er niet in op te nemen. Een motie om dat alsnog te doen haalde het niet.

Ook wilde een aantal SGP'ers het afschaffen van het homohuwelijk weer expliciet genoemd hebben in het verkiezingsprogramma. Maar ook daar was geen meerderheid voor.

Groeiende invloed islam
SGP-leider Van der Staaij wees in zijn toespraak op de "dood en verderf zaaiende radicaal-islamitische fanatici in Europa", op de problemen die christenen hebben in islamitische landen en het groeiende antisemitisme. De partij heeft dus grote zorgen over wat wordt gezien als de groeiende invloed van de islam.

Van der Staaij pleit daarom voor een strenger vreemdelingenbeleid "in ons door de waarden van het christendom gestempelde land". Van der Staaij wil dat vluchtelingen in de regio worden opgevangen, veel meer dan nu het geval is. 

Mocht opvang in Nederland toch noodzakelijk zijn, dan moet dat een veel tijdelijker karakter krijgen. Ook moet er wat de partij betreft scherper gekeken worden naar de kansen op integratie om problemen in de toekomst te voorkomen.

Bron: NOS

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons