Christelijke vluchtelingen lijden onder Duitse asielprocedure

Ambtenaren en tolken leveren slecht werk

in Christelijk Nieuws

Het Duitse ministerie van Immigratie- en Vluchtelingenzaken (BAMF) heeft tal van asielaanvragen afgewezen van Iraniërs en Afghanen die christen zijn geworden. Het functioneren van deze dienst is bedroevend.

Voorganger Gottfried Martens van de Evangelisch-Lutherischen Dreieinigkeits-Gemeinde in Berlin heeft inmiddels meer dan 1000 ex-moslims gedoopt die zich tot het christendom bekeerd hebben. Deze voorganger heeft stevige kritiek op het functioneren van de Immigratie- en Vluchtendienst en baseert zich daarbij op ervaringen van vluchtelingen.

Tolken
De tolken die de vluchtelingen zouden moeten bijstaan zijn “bijna uitsluitend moslims en atheïsten” en hebben weinig kennis van christelijke begrippen. Vertalingen zijn soms onzinnig. Het Heilig Avondmaal wordt dan vertaald als “middageten na de kerkdienst” en wordt omschreven als “na de kerkdienst eten wij taart en drinken wij schnaps.”  Dergelijke vertalingen verkleint de kans voor deze asielzoekers op een verblijfsvergunning. Ook is het voorgekomen dat “Jezus Christus” vertaald werd met “de profeet Jezus”. Sommige tolken staan vijandig tegenover christenen, vertalen onjuist en weigeren islam-kritische uitspraken weer te geven. Vluchtelingen, die de Duitse taal onvoldoende beheersen, kunnen dit alleen in een beroepsprocedure rechtzetten.

Ondervragingen
Ook heeft Martens kritiek op de vragen die aan pasbekeerden gesteld worden om de echtheid van hun geloof te toetsen. De meeste ondervragers hebben weinig kaas van het christelijke geloof gegeten en kennen het verschil niet tussen het Onze Vader en de Geloofsbelijdenis. Een 60-jarige asielzoeker die net in Duitsland was aangekomen en de Duitse taal nog niet beheerst, moest vertellen waar de zondagse preek over ging. Dat kon hij niet. Het is ook voorgekomen dat een asielzoeker de namen van de zonen uit de gelijkenis van de verloren zoon moest noemen. Verder kwam het voor dat naar de doodsoorzaak van Maarten Luther werd gevraagd.

Volgens Gottfriet Martens reageren ondervragers soms spottend wanneer asielzoekers vertellen dat Jezus voor hun zonden aan het kruis gestorven is.

Bezorgdheid
De voorzitter van de Raad van Protstantse Kerken heeft aangegeven zijn bezorgdheid aan politici kenbaar te maken over de wijze waarop de bekeerde Iraniers en Afghanen behandeld zijn.

Een woordvoerder van Open Doors in Duitsland zei over dit onderwerp: ”Christenen hebben ofwel hun land verlaten vanwege hun nieuwe geloof en de vervolging die daar het gevolg van was, of zijn na hun vlucht christen geworden. De terugkeer naar hun land is onverantwoord vanwege de situatie van christenen in deze landen. Het is echt een kwestie van dood of leven. Open Doors eist een onmiddellijke herziening van de werkwijze van de BAMF ten aanzien van deze bekeerlingen.”

Bron: selk/Journal Chrétien

 

 

 

 

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons