Christelijke vluchtelingen geïntimideerd in azc's

'Ik dacht vrede te vinden, maar leefde in angst'

Omdat je gelooft, word je met de dood bedreigd, bezoek je stiekem een ondergrondse kerk en word je op een kwade dag het ziekenhuis in geslagen. Christenvervolging ver weg? Nee, dit is Nederland. “Mijn zusjes kregen te horen: we gaan je bloed vergieten.”

In juni 2015 filmde de christelijke Nadeem uit Pakistan heimelijk hoe het er in zijn asielzoekerscentrum aan toegaat en zette de beelden op YouTube. Te zien is hoe er tegen de regels in publiekelijk wordt opgeroepen tot een islamitisch gebed,
 dat vervolgens plaatsvindt in de gemeenschappelijke keuken. Ook is op het filmpje te zien hoe Nadeems islamitische kamergenoot zorgt voor overlast. Hij gebruikt hun eettafel om zijn gebedsspullen en de koran op te leggen: met de voeten naar deze tafel wijzen, beschouwt hij als heiligschennis. Op zijn telefoon klinken luid gebedsoproepen (‘azaan’) en tijdens de ramadan is hij de hele nacht wakker, terwijl hij overdag stilte eist voor zijn slaap. In Pakistan voelde Nadeem zich vanwege zijn geloof een tweederangsburger, maar de geloofsvrijheid in Nederland waar hij zo op hoopte, vond hij niet. 

Niet meetbaar 
Nadeem is niet de enige christelijke asielzoeker die zich geïntimideerd voelt door medevluchtelingen. Marco Vos van stichting Gave, die bruggen wil slaan tussen kerken en asielzoekers, merkt dat het gevoel van onveiligheid onder christelijke vluchtelingen in Nederland breder leeft. “Wat het ingewikkeld maakt, is dat zo’n gevoel niet meetbaar is. Beschuldigin
gen van dreigementen zijn moeilijk hard te maken en de politie doet er niet snel iets mee. Onze ervaring is dat er grofweg iedere maand ergens een onhoudbare situatie ontstaat voor een christelijke asielzoeker. Soms loopt de spanning zo hoog op dat het slachtoffer wordt overgeplaatst. Maar wie de dader is, blijkt vaak moeilijk te bepalen; soms gaat het om hele groepen.”
Volgens Vos is tachtig procent van de mensen in een asielzoekerscentrum (azc) moslim. “Niet-moslims krijgen vaak te horen dat ze kaffers zijn, ongelovigen, en dat ze zich moeten bekeren. Geweldloze speldenprikjes vaak, want daders weten heel goed dat het voor henzelf nadelig is als ze iemand fysiek iets aandoen.” 

'Veel christelijke vluchtelingen voelen zich onveilig'

‘Ik maak je dood’ 
Maar het gaat geregeld verder dan dreigementen, weet Vos. “Dan wordt er bijvoorbeeld in iemands bed of kast geplast. Moslims die zich bekeren tot het christendom, zijn in de ogen van moslims ‘afvallig’ en horen wat hen betreft in dezelfde categorie thuis als homo’s en atheïsten. Deze bekeerlingen krijgen bedreigingen die veel verder gaan dan een speldenprikje, zoals briefjes of sms’jes met ‘Ik maak je dood’. Ik ken een man die na zijn bekering werd gepest en bedreigd. Zijn spullen werden kapotgemaakt en als hij ’s nachts naar de wc moest, vroeg hij zijn kamergenoot mee. Toen zijn azc werd gesloten en hij werd overgeplaatst, durfde hij z’n bijbel niet mee te nemen.”
Overigens gaat het ook buiten azc’s weleens mis. “In Apeldoorn, waar ik veel mensen ken, krijgen christenen uit het Midden-Oosten die met grote groepen moslims in een flatgebouw wonen, vaak
te horen dat ze zich moeten bekeren. Zeer intimiderend, terwijl omwonende Nederlanders gewoon Arabische mensen zien die elkaar groeten.” 

Niet blij met islam 
Volgens het COA, de organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers, valt het aantal incidenten wel mee. Het verbaast Vos niet: slachtoffers durven een incident vaak niet te melden. “Tegelijk is het lastig te zeggen of een incident met geloofsvervolging te maken heeft, want het COA koppelt meldingen niet aan geloof. Bovendien krijgen COA-medewerkers van veel pestgedrag of dreigementen geen lucht omdat ze de taal niet kennen. Medewerkers die de taal wel spreken, zijn meestal moslim. Het is de vraag of COA-medewerkers voldoende toegerust zijn om te begrijpen wat er op cultureel vlak gebeurt.” 

In een reactie zegt COA-woordvoerder Jan-Willem Anholts dat zijn organisatie niet ingaat op concrete gevallen. “Maar onze medewerkers zijn getraind om signalen van dreiging te herkennen. Moslims en christenen worden niet apart opgevangen; dat zou segregatie in de hand werken en de integratie van vergunninghouders negatief beïnvloeden.”
De opmerking dat COA-medewerkers niet voldoende toegerust zouden zijn, noemt Anholts ‘polariserend’. “Wij vertegenwoordigen meer dan zestig nationaliteiten en evenzoveel religieuze, politieke stromingen.”

Superieur 
Volgens de beleidsadviseur van Gave 
zijn het in ‘95 procent van de gevallen’ moslims die andersgelovigen het leven zuur maken. Zij voelen zich superieur ten opzichte van christenen, stelt Vos vast, en dat verontrust hem. “Als je Mohammed wilt volgen, impliceert dat intolerantie ten opzichte van niet-moslims. Als christen geloof ik in de opdracht om moslims lief 
te hebben, maar dat wil niet zeggen dat
 je ook maar één dag blij moet zijn met de islam. De islam predikt geen liefde, en veel christenen uit het Midden-Oosten die ik spreek beamen dat.”
Nederlandse christenen kunnen hun broeders en zusters actief ondersteunen, meent Vos. “Een netwerk creëren rondom slachtoffers is essentieel. Met Nederlandse vrienden kunnen ze de druk van moslims beter weerstaan.” 

Beeld: Shutterstock

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons