Zeeuwse kerken dreigen gesloopt te worden

Wederopbouwkerken moeten beschermd worden

in Christelijk Nieuws

Zeeuwse kerkgebouwen uit de periode van 1940 tot 1970 dreigen te verdwijnen. Weinig van deze kerken hebben een beschermde status terwijl ze vaak wel bepalend zijn voor het beeld van een stad of dorp. Sloop dreigt zodra de bevolking krimpt of een kerk sluit.

Onlangs verscheen het rapport ‘Tussen baksteen en beton’ van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Deze organisatie deed onderzoek naar de waarde en betekenis van Zeeuwse wederopbouwkerken. Dit zijn kerken die in de wederopbouwperiode tussen 1940 en 1970 zijn gebouwd. Zeeland kent naar verhouding veel van dergelijke kerken. Verspreid over deze provincie staan er nog ruim 100 wederopbouwkerken. Er zijn er al 24 afgebroken.

Status
In de gemeente Terneuzen zijn 5 kerken aangewezen als gemeentelijk monument. Verder zijn er 5 andere kerken aangewezen als rijksmonument, waaronder de Rooms-Katholieke kerk van Philippine en de PKN-kerk van Schore. Meer dan 95 procent van wederopbouwkerken heeft geen status. Hoewel deze kerken cultuurhistorisch en maatschappelijk wel waarde hebben, lopen zij vanwege hun gebrek aan status toch het gevaar gesloopt te worden. Zeker nu de bevolking van Zeeland krimpt.

Beschermenswaardig
De onderzoekers hebben de kerken beoordeeld op basis van criteria als cultuurhistorische waarde, architectuurhistorische waarde en zeldzaamheid. Meer dan 25 kerken hebben drie sterren gekregen. Dat is de hoogste score. Het gaat dan om bijzondere kerken die moeilijk weg te denken zijn uit een stads- of dorpsbeeld. Een kwart van de kerken die gevaar lopen, zijn dus zo bijzonder dat ze eigenlijk beschermenswaardig zijn. Ook onder de kerkgebouwen die een ster minder hebben, zijn er die bijzondere waarden vertegenwoordigen.

De SCEZ roept gemeenten op om kerken die van gemeentelijk belang zijn te beschermen door ze een monumentenstatus toe te kennen, speciaal de wederopbouwkerken. Kerken kunnen zelf ook een handje bijdragen aan hun zichtbaarheid in de samenleving, waardoor de kans op overleven groter wordt, bijvoorbeeld door het gebouw vaker voor het publiek open stellen of extra activiteiten naast de kerkdiensten te organiseren.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons