Streef jij ernaar om goed voor anderen te zijn?

DecemberCoaching door Carianne Ros

Rond Kerst wordt op verschillende manieren ‘goedheid’ aangeboden aan mensen die het moeilijk hebben. Daar wordt dan bewust even bij stilgestaan. Hoe kan goed doen een levenshouding worden?

‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.’
Galaten 5:22-25

De wereld snakt naar goedheid. Niet zomaar goedheid, dat iemand een keer iets aardigs zegt of iets voor een ander over heeft, maar naar de goedheid van God. Zoals Psalm 34:9 zo mooi zegt: ‘Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt’. Hoe kunnen wij Gods goedheid uitdelen?

1. Goedheid denken

Alles begint in ons denken. Wanneer je denken positief en bemoedigend is, zullen je spreken en je handelen dat ook zijn. Wanneer je denken negatief of veroordelend is, dan is het heel moeilijk om ‘goedheid’ aan de wereld te geven. Dus wanneer we God bidden om zijn goedheid, zal Hij eerst ons denken ten goede willen veranderen (lees Filippenzen 4:8). Wanneer je vanuit goedheid denkt, dan ben je er niet op uit om een ander op zijn woorden te vangen of om iemand genadeloos in de hoek te zetten als hij of zij een fout maakt, maar je bent vergevingsgezind. Vanuit goedheid denk je: ‘hoe kan ik de ander liefhebben?’

  • Waarom is je denken belangrijk?
  • Zijn jouw gedachten meestal positief en bemoedigend ten opzichte van mensen of eerder veroordelen en kritisch? Wat doet dit met jou en met de ander?
  • Wat heeft vergevingsgezindheid met goedheid te maken?

Opdracht
Neem twee potjes. Plak op het eerste potje een sticker met ‘goedheid’ en op het tweede potje ‘slechtheid’. Neem een zak met knikkers of pepernoten die je nog over had van sinterklaas en gebruik deze om een dag lang bij te houden wat voor soort gedachten je hebt. Denk je positieve gedachten dan gaat er een knikker of pepernoot in het ‘goedheid-potje’. Denk je een negatieve gedachte, dan doe je een knikker of pepernoot in het ‘slechtheid-potje’. Wat is de score aan het eind van de dag? En hoe voel je je hierbij?

2. Goedheid spreken

Vanuit goedheid spreken heeft te maken met vriendelijkheid. Je reageert geduldig en liefdevol en je spreekt bemoedigende woorden. Wanneer je kritiek hebt op iemands gedrag, dan wil je dat in liefde met de ander bespreken. Niet om hem of haar af te branden, maar om hem of haar te kunnen laten bloeien. Soms kan het zijn dat je zelf denkt dat je liefdevol spreekt, maar dat je woorden hard op een ander overkomen. Ligt dit aan jou of aan de ontvanger? Bespreek dit met elkaar. Wanneer iemand gehuld is in goedheid, dan voelt dat veilig: je mag zijn wie je bent, met fouten en al. En je voelt je (onbewust) gezien en gehoord door die ander, waardoor je kunt groeien.

  • Wat voor woorden spreek jij?
  • Hoe reageer jij of hoe voel je je als iemand je negatief aanspreekt?
  • Hoe zou jij meer ‘goedheid’ aan je woorden kunnen toevoegen?

Opdracht
Spreek af met je gezin of vrienden dat jullie een dag lang alleen maar kritisch en negatief zullen spreken ten opzichte van elkaar. Wat heeft dit voor effect op jouw humeur en wat vindt je omgeving hiervan? Spreek erover met elkaar.

Spreek de dag erna af dat jullie een dag lang alleen maar positief en bemoedigend zullen spreken ten opzichte van elkaar. Wat heeft dit voor effect op jouw humeur en wat vindt je omgeving hiervan? Spreek erover met elkaar. Wat is het verschil in bijvoorbeeld je energie, liefde, kracht, vreugde?

3. Goedheid doen

Juist in de kerstperiode zijn veel mensen gericht op ‘goed willen doen voor een ander’. Het is een periode waarin we gedenken dat Jezus, het Licht, naar de wereld kwam en van daaruit willen we zelf ook een licht in de wereld zijn. Ik kan me nog herinneren dat ik met onze tienerclub van de kerk meeging naar Sheffield, waar we allerlei klussen gingen doen voor de mensen die rondom de kerk daar woonden. En van daaruit konden we vertellen over Jezus, omdat die mensen vroegen: ‘Waarom doen jullie dit? Waarom kom je helemaal vanuit Nederland om hier in de tuin te harken of te schilderen?’ Jezus deed vele goede dingen voor mensen en daarmee toonde Hij Gods Vaderhart. Laten wij zijn voorbeeld volgen!

  • Op welke manier zou jij goed willen doen aan anderen?
  • Wanneer ervaar jij dat iemand anders goed doet ten opzichte van jou? Hoe voelt dat?
  • Op welke manier handelde Jezus vanuit goedheid?

Opdracht
Bedenk (samen met je gezinsleden of met vrienden) een ‘goedheidsproject’. Ga bijvoorbeeld naar een bejaardentehuis en vraag of er mensen zijn die zelden bezoek krijgen waar jullie op bezoek zouden kunnen gaan. Of vorm een koortje en ga ergens zingen. Of help met kerst mee met één van de initiatieven die een kerstdiner organiseren voor zwervers. En vooral: proef en geniet ook zelf van de goedheid van de Heer die jij ontvangt wanneer je zijn goedheid uitdeelt!

Tekst: Carianne Ros

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons