Stadsbestuur van Tiel verbiedt het sinterklaasfeest

400 jaar oud verbod is nooit ingetrokken

in Christelijk Nieuws

Omroep Gelderland komt met een opzienbarende ontdekking: een eeuwenoude akte verbiedt Tielenaren om het Sinterklaasfeest te vieren!

Het stadsbestuur van Tiel ondertekende in 1618 een akte waarin bepaald wordt ‘dat voortaen geen kynderen binnen deser stadt enige schoenen bij haere vrunden noch bij anderen op s(in)t Nicolaes avonden noch voor ofte nae en sullen mogen brengen noch setten nochte bij iemandt anders gebrocht te werden om volgens de alde giften versien te werden...'’ Wanneer kinderen dat toch zouden doen, zou dat de ouders duur komen te staan: de hoogte van de boete op een overtreding stond gelijk aan een maandsalaris.

Nadat de protestantse legers ten tijde van de tachtigjarige oorlog de katholieke Spanjaarden verdreven hadden, werd bepaald dat de katholieke eredienst evenals heiligenverering tussen 1579 en 1795 verboden was. Het Sint Nicolaasverbod kwam daar later overheen.

Omroep Gelderland stelt de inwoners van Tiel voor het overige gerust. Hoewel de akte officieel nooit is ingetrokken, kunnen de schoenen toch legaal gezet worden: alle wetgeving van voor 1795 is niet meer geldig…

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons