Pauw bedolven onder christelijke brieven

Ergernis over religieuze 'ondeskundigheid' op TV

in Christelijk Nieuws

Opmerkelijk: de afgelopen dagen verschijnen er drie open brieven van vooraanstaande christenen aan talkshow-host Jeroen Pauw. De teneur: hoe is het mogelijk dat de publieke late-night talkshow zo'n anti-religieuze, ondeskundige en ongenuanceerde toon aanslaat? Een overzicht van de brieven van Tijs van den Brink, Alain Verheij en Paul Visser. Hebben dit soort brieven effect?

Narigheid
Aanleiding voor de recente brievengolf is de uitzending van 24 november, waarin Pauw met Hero Brinkman en Wissam Feriani aan tafel debatteert over de aanpak van de radicale Islam. Aan het eind van het gesprek verzucht Jeroen Pauw:

"We weten allemaal wel als je je een beetje verdiept dat die boeken zijn verschrikkelijk en die roepen altijd op tot geweld. Het zijn... het is gewoon narigheid"

Tijs van den Brink
In zijn wekelijke blog voor Geloven en Visie schrijft EO-collega Tijs ook een brief aan Jeroen Pauw vanwege dit citaat. In de brief zegt hij over deze uitspraak: 

"Het klonk een beetje als een islamitische interviewer die ineens, aan het einde van een gesprek ‘allahu akbar’ roept. Of een EO-interviewer die zomaar ‘prijs de Heer!’ roept. Zie je niet vaak. 
Op diverse plekken in het land vlogen vlak na jouw uitspraken televisietoestellen uit het raam. Grote frustratie over een zo eenzijdige kijk op heilige boeken. Ik bedoel: wij kunnen niks terugzeggen, hè, als jij op tv zoiets zegt... "

Tijs gebruikt zijn brief om Jeroen Pauw nog eens uit te nodigen voor het programma Adieu God? Tot nu toe heeft de presentator de uitnodigingen voor dit programma (na lang nadenken) geweigerd. Tijs zou graag - zeker gezien deze uitspraken - Jeroen Pauw interviewen over zijn diepere kijk op religie.

Paul Visser
De Amsterdamse Hervormde predikant ds. Paul Visser is ook in de pen geklommen voor een brief aan Jeroen Pauw. De toon van zijn brief valt op door respect en beleefdheid. Maar het punt wordt niet minder scherp gemaakt:

"Hiermee doet u, wellicht zonder het uzelf bewust te zijn, hetzelfde als wat u anderen verwijt: u brengt medemensen vanuit een ongefundeerde ‘fundamentalistische’ uitspraak in diskrediet, bevordert vooroordelen jegens elkaar en zet het samenleven in verscheidenheid, met zo goed mogelijk begrip van elkaars overtuigingen, verder onder druk. Ik betreur dat." 

Ds. Visser vraagt zou graag zien dat er in de talkshow ruimte wordt geboden aan het ándere geluid. De werkelijke boodschap van de Bijbel is niet het geweld, maar juist liefde en vergeving. Helaas wordt die kant van het Christendom zelden besproken in een talkshow.

Alain Verheij
Ere wie ere toekomt: de zelfbenoemde theoloog des Twitterlands Alain Verheij was de eerste die een brief aan Pauw stuurt. Al in november vorig jaar schrijft hij voor Reporters Online een artikel dat aan Jeroen Pauw is gericht. Aanleiding is het TV-gesprek tussen Pauw en de Vlaamse schrijver Dimitri Verhulst, die een 'hertaling' heeft gemaakt van de eerste vijf bijbelboeken: Bloedboek. Alain schrijft: "De enige reden om onbekend te zijn met Bijbelverhalen, Jeroen en Dimitri, is jullie eigen intellectuele luiheid."

God
Jeroen kreeg ook een 'briefje van God' op zijn deurmat. Of zoals het in de inleiding wordt genoemd: "het jaarlijkse functioneringsgesprek tussen de talkshowhost en de allerhoogste baas."
In werkelijkheid zit ook hier Alain Verheij achter. Hoewel deze theoloog niet gerekend kan worden tot het orthodoxe deel van de kerk, heeft hij zich ontpopt als een soort waakhond voor theologische ondeskundigheid in de media. Via de sociale media en op Blendle probeert hij onwaarheden over religie te ontmaskeren. Een fragment uit Lieve Jeroen (een briefje van God) dat afgelopen zaterdag online kwam:

"Zelf maak je het ook niet veel beter, trouwens. Want je kunt wel emmeren en mekkeren over het falen van mijn boeken, kerken en kinderen, maar nodig dan ook niet de rotte appels uit, man! Als je voornamelijk haatbaarden en PVV-predikanten aan je tafel zet kom ik er natuurlijk onmogelijk goed af in je show. Of is dat ook precies de bedoeling?"

Alain beëindigt zijn briefje met het dreigement dat hij zal afhaken als Jeroen geen beterschap toont.

Frank Bosman
Cultuurtheoloog en opiniemaker bij de Tafel van Tijs Frank Bosman heeft alle brieven aan Jeroen Pauw gelezen. Hem vallen twee dingen op. "Enerzijds ben ik er blij mee. Het is goed dat christenen zich meer laten zien in het publieke domein. Ze kruipen uit de schulp waar ze in de jaren '80 en '90 in zaten. Je ziet toenemend zelfbewustzijn. Het is de emancipatie van de moderne christen."
"Aan de andere kant zijn het zinloze acties. We weten dat Jeroen Pauw een eendimensionale religiehater is. Een brief dringt niet tot zo iemand door. Het is als een driejarige peuter die roept: 'Mijn papa is de sterkste'. Goede argumenten, laat staan per brief, kunnen die peuter niet tot inzicht brengen."

Beste brief
Frank Bosman kijkt dan ook steeds minder naar Pauw. "Zodra het over religie gaat, uit die man zich zo puberaal en ongenuanceerd. Ik kijk tegenwoordig liever naar Humberto Tan. Die staat met een open blik in de wereld."
Als je de brieven naast elkaar legt, welke vind je dan de beste? Frank: "De brief van Tijs. De andere twee brieven blijven hangen in een klacht, maar Tijs reikt hem de hand. Dat vind ik een heel volwassen houding. Hij biedt Jeroen een platform om het hierover te hebben. Ik zou het zeer boeiend vinden als Tijs hem hierop kan bevragen. Ik ben benieuwd welk trauma uit het verleden Pauw met zich meedraagt, dat hem zo negatief maakt over religie."

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons