"Jezus komt nog voor de jaarwisseling terug"

Nog 3 weken tot het einde der wereld

in Christelijk Nieuws

Een christelijke wetenschapper heeft het het einde van de wereld voorspeld. Dit deed zij door de 70 jaarweken uit het boek Daniel uitgebreid te analyseren.

Nora Roth verklaart op haar blog 'The Mark of the Beast” (Het teken van het beest) dat ze gelooft dat de bijbelboeken Daniël en Openbaringen tot in detail de gebeurtenissen beschrijven die binnenkort zullen plaatsvinden. Ze heeft de vermoedelijke datum van Jezus' terugkeer berekend door te kijken naar ingewikkelde patronen van 'zevens' in het Oude Testament. Zij concludeert nu op basis daarvan dat Jezus terug zal komen in 2016.

Roth: “De bijbel is hier heel duidelijk en helder in. Zijn de 6000 jaren van zonde op aarde ten einde? Komt Jezus terug in 2016? Het antwoord daarop is ja!”
Binnen nu en 3 weken zal het volgens haar berekeningen gebeuren.

Roth: God maakt gebruik van 7 klokken, speciaal voor de wereld ontworpen. De eerste klok is gestart bij de schepping. De laatste klok stopt als God een nieuwe aarde heeft geschapen".

En hoe kijkt zij naar de tekst uit Matteus 24: 36: “Maar van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.” Roth: “Die tekst hoor ik vaak als ik vertel over mijn berekeningen. Maar ik zeg ook niet dat ik de dag of het uur weet. Ik zeg alleen maar dat Jezus in 2016 terug komt.”

Bron: Hellochristian.com

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons