Huisarts onderzoekt gebedsgenezingen

'Ik hoop meer helderheid te krijgen in de discussie'

Huisarts Dick Kruijthoff uit Bleskensgraaf is een promotieonderzoek gestart naar gebedsgenezing. Met het onderzoek hoopt hij meer helderheid te krijgen in de discussie over genezing op gebed.

Wat was de aanleiding voor dit onderzoek?
“De directe aanleiding was een bijzondere genezing van een patiënt uit mijn praktijk in 2007. Na een bezoek aan een genezingsdienst van Jan Zijlstra, genas zij van ernstige posttraumatische dystrofie. Iedereen, inclusief ikzelf, was er verbaasd over. Kort daarna kwam ik in contact met hoogleraar theologie Kees van der Kooi, die mij aanraadde deze thematiek verder te bestuderen en objectief te onderzoeken. Want wat gebeurt er nu precies? En is het inderdaad bijzonder? Er zijn goede wetenschappelijke methodes voor om daar antwoord op te krijgen.”

Hoe gaat u in uw onderzoek te werk?
“Ik ben in de loop der jaren in contact gekomen met zo’n tien tot vijftien mensen die op een bijzondere manier zijn genezen. Van hen heb ik een medisch dossier aangelegd, dat ik vervolgens aan een groep van vijf specialisten heb voorgelegd. Bij sommige patiënten kwamen óf de klachten terug, óf was er een verklaring voor de genezing. Met de overige patiënten houd ik diepte-interviews om ook het verhaal van henzelf te horen. Het gaat in mijn onderzoek dus om het medische verhaal, maar ook om de ervaringen van de patiënt zelf. Daarbij wordt de genezing vanuit verschillende hoeken belicht, zowel medisch als theologisch. Er zijn bovendien drie supervisors bij het onderzoek betrokken: filosoof en psychiater Gerrit Glas, hoogleraar Kees van der Kooij en professor Tineke Abma.”

U pleit al langer voor een toetsingscommissie in de protestantse kerk. Is uw onderzoek een eerste aanzet?
“Zo kun je dat wel zien, ja. Ik vergelijk het graag met wat er in het Franse pelgrimsoord Lourdes gebeurt. Daar onderzoekt de Rooms-Katholieke Kerk gebedsgenezingen op een heel objectieve manier. Het mooie is dat er daarbij ruimte is voor beide kanten: enerzijds de openheid en verwachting van een genezingswonder, anderzijds de troost als er geen genezing plaatsvindt. Het zou goed zijn als ook de protestantse kerk een dergelijk toetsingsmiddel ontwikkelt.”

In veel kerken en gemeenten is er verlegenheid rond dit thema. Kunt u zich die voorstellen?
“Zeker. Die verlegenheid is heel begrijpelijk en ik zit daar als huisarts ook middenin. Daarom ben ik altijd heel voorzichtig in mijn formuleringen als het hierover gaat. Ik ken zoveel mensen die intensief en oprecht gebeden hebben, maar niet genezen zijn.”

Uw onderzoeksvraag luidt: ‘Komen er opmerkelijke of onverklaarde genezingen voor?’ Wat zou u daar op dit moment op antwoorden?
“Ik was daar jarenlang betrekkelijk sceptisch over. Dat ben ik nu na een aantal ervaringen niet meer, al kan ik niet van tevoren al antwoord geven op mijn onderzoeksvraag. Wel zeg ik: op grond van de literatuur die ik bestudeerd heb, geloof ik dat er bijzondere dingen kunnen gebeuren."

Beeld: Shutterstock

Geschreven door:

Mirjam Hollebrandse

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons