“Fransen staan open voor het evangelie”

In twee weken 865 bekeringen in Lille

in Geloven

Onder leiding van Engelsen hebben Franse gelovigen een succesvolle straatevangelisatieactie in Lille gehouden. De terroristische dreiging en politieke onzekerheid maakt Fransen ontvankelijk voor het geloof.

Samen met een aantal christenen uit de Engelse stad Reading, zijn Franse gelovigen van 20 november tot 2 december dagelijks de straat opgegaan om gesprekken aan te knopen over het geloof. Zowel ’s morgens als ’s middags gingen rond de twintig teams van elk twee personen erop uit om te evangeliseren.

Nicolette Besette, die lid is van een evangelische gemeente uit de Zuid-Franse stad Carcassonne, ging ook een aantal dagen in Lille de straat op. Zij vertelt ons: “Dagelijks kwamen er 70 tot 80 mensen tot geloof. In de dagen waarop ik meewerkte was ook een uitschieter. Toen kwamen er 100 mensen tot bekering. Een aantal van hen had een kerkelijke achtergrond en had het geloof losgelaten. Anderen waren niet eerder met het geloof in aanraking gekomen. Het was echt een beweging van de Geest.”

Werkwijze
De Engelse christenen die voor deze actie overgekomen waren, hanteren een directe gespreksmethode. Op straat wordt mensen gevraagd of zij weten dat God een plan met hun leven heeft. Ook wordt de vraag voorgelegd of zij weten waar zij na hun dood naartoe gaan. Door deze vragen gaan gesprekken snel over de kern van het christelijke geloof. Het evangelisatiewerk wordt vooral respectvol gedaan: de mensen die meedoen willen vooral niet opdringerig overkomen. Wie het gesprek wil afronden, krijgt daar alle ruimte voor. De Fransen hebben deze werkwijze overgenomen.

Wie daar prijs op stelde kon zijn adresgegevens achterlaten, zodat de organisatie naderhand contact kon opnemen om verdere kerkelijke opvang mogelijk te maken.

Grotere openheid
Het is Nicolette opgevallen dat Fransen nu anders tegen geloof aankijken dan een aantal jaar geleden. Er is een tijd geweest dat zij bij evangelisatieacties door mensen bespuugd werd en dat er op haar neergekeken werd. “De atmosfeer is nu heel anders. Mensen die op straat werden aangesproken en die het er niet mee eens waren, zochten geen discussie, maar bedankten voor wat er over God verteld werd en liepen verder. Ook hebben we hebben mensen ontmoet die onze woorden als het ware inzogen. Men is zich er veel meer van bewust dat er méér is.” Zij denkt dat deze openheid mede het gevolg is van de onzekerheid die de Fransen in de greep houdt: “Er is nog steeds sprake van een terroristische dreiging en de politieke onzekerheid is ook merkbaar. Mensen zoeken naar antwoorden en ontvangen deze in het evangelie. Fransen zijn op dit moment geestelijk op zoek en hun zoeken is oprecht.  Zij zijn klaar om het evangelie te ontvangen.“

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons