De 10 populairste bijbelteksten van 2016

Psalm 23 doet 't goed

in Geloven

De website en zoekmachine Biblegateway heeft een top 10 opgesteld met de populairste bijbelteksten van 2016. Valt je iets op in onderstaande lijst?

10. Filippenzen 4:6
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 

9. Psalm 23:3
Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.

8. Psalm 23:5
U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

7. Psalm 23:6
Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.

6. Psalm 23:1
De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

5. Romeinen 8:28
En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

4. Psalm 23:4
Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.

3. Filippenzen 4:13
Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.

2. Jeremia 29:11
Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

De populairste, en meest gezochte, tekst van het afgelopen jaar is:

1. Johannes 3:16
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem geloof niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons