Brief aan God

Wat gebeurt er met je als je een nieuwe kans krijgt?

in Geloven

Janneke Vlot leed sinds 1990 na een val op haar knie aan posttraumatische dystrofie, een ziekte die gepaard gaat met slopende pijn. Door jarenlang voornamelijk liggen, liep ze hernia’s op. Zenuwen en spieren raakten steeds verder beschadigd en botten ontkalkt. Op 4 maart 2007 bezocht ze een genezingsdienst van Jan Zijlstra in Leiderdorp, waar ze genas. Ze schreef een brief aan God.

Trouwe Vader,

Want zo noem ik U altijd, ook als ik bid. U bent mijn God, maar ook mijn liefdevolle Vader met wie ik mijn blijdschap, pijn, vragen en enthousiasme kan delen.

Nu schrijf ik U een brief. Hoe kan ik U bedanken in vierhonderd woorden, nu ik bijna tien jaar genezen ben? Het zijn te weinig woorden om te vertellen hoeveel vreugde U opnieuw geeft. Na bijna achttien jaar ziekte, zittend van stoel naar rolstoel en daarna op bed. Vierhonderd woorden is te weinig om de narigheid daarvan te vertellen. Maar het is zeker te weinig om te vertellen over Uw nabijheid, liefde, geduld, zelfs de vreugde die U geeft in een tijd van ziek-zijn.

U weet, Heer, dat ik in mijn ziek-zijn afhankelijk was van verschillende medicatie, inclusief morfine, en dat ziekenhuisopnames ‘normaal’ waren. Ook toen mocht ik dicht bij U zijn en kon ik zeggen: ‘Heer, als U me honderd procent geneest maar me één procent verlaat, laat me dan maar honderd procent ziek.’ Here Jezus, ik dank U voor het wonder dat U er altijd bent, ook vandaag!

Maar Heer, al kreeg ik tienduizenden woorden om U te danken voor al de nieuwe kansen die ik na de wonderbaarlijke genezing heb ontvangen, dan was het nog niet genoeg. Ik heb meer van U gekregen dan ik vroeg. Ik mag weer vrouw en moeder zijn zoals ik graag wil!

En mijn kleinkinderen zijn echt een gezegende tweede ronde. We hebben nieuwe mensen ontmoet, nieuwe vrienden gekregen. Maar er zijn ook teleurstellingen. Daar weet U van, Heer. Verlos de mensen van religie waarin Uw wonderen van vandaag niet passen. Geef ze inzicht in Uw liefde en genade, Heer. Maar geef dit inzicht van Uw genade ook telkens opnieuw aan mijzelf en ons gezin. Zodat we ons mogen blijven verwonderen! In de wereld waarin we leven, is alles zo snel weer gewoon.

Heer, ik bid U voor al die andere zieke mensen, ook op zoek naar genezing. Geef ze verwachting Heer, want U bent altijd dezelfde: genezend, liefdevol, genadig en vol ontferming. Ik weet het Heer, Uw ontferming is genoeg. Maar U gunt ons zoveel meer!

Here Jezus, leer ons, leer mij, dat we blijven beseffen dat de omstandigheden in ons leven Uw trouw en liefde nooit kunnen overschaduwen. Dank U... voor dat wonder van onvoorwaardelijke liefde! Ik prijs Uw grote Naam!

Janneke

Bron: EO Visie
Redacteur: Mirjam Hollebrandse

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons