Bijbellezer vooral op zoek naar liefde, licht en vrijheid

Debijbel.nl trekt half miljoen unieke bezoekers per jaar

in Geloven

Nederlanders die de Bijbel online lezen, waren dit jaar vooral op zoek naar ‘Liefde’. Dat was het meest gebruikte zoekwoord én het meest geraadpleegde onderwerp op debijbel.nl, de populaire Bijbelwebsite van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

De meest gelezen Bijbeltekst? Dat was in 2016 Galaten 5 vers 13, die gaat over liefde en vrijheid. Daar schrijft de apostel Paulus: ’Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.’

Half miljoen unieke bezoekers
De populariteit van deze tekst staat volgens het NBG niet op zichzelf. Zo was het meest gelezen achtergrondartikel dat over liefde. En de inhoudelijke zoekwoorden die het vaakst zijn ingetypt, waren achtereenvolgens liefde, licht en vrede.
“We hebben zo’n half miljoen unieke bezoekers per jaar,” zegt NBG-perswoordvoerder Peter Siebe over debijbel.nl. “Dus een half miljoen mensen leest de Bijbel, vaak of af en toe, digitaal via onze website. Een geweldig aantal, en we denken dat dit zelfs nog kan groeien naar een miljoen.”

In de digitale voorhoede
“Verheugend is verder dat er ook vanuit het buitenland serieuze belangstelling is voor onze site, en voor de techniek en de systematiek die wij hebben opgebouwd. We hebben bijvoorbeeld concrete contacten met het Bijbelgenootschap in Finland; zij zien er heil in om ook op deze manier te gaan werken. Finland is digitaal net als Nederland een zeer hoogontwikkelde natie. Prachtig, want het sluit naadloos aan bij de missie van het NBG om wereldwijd voor iedereen de Bijbel beschikbaar te maken.”
Sinds de Bijbel in Gewone Taal (BGT) en de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) op debijbel.nl voor iedereen gratis te lezen zijn, is het aantal digitale Bijbellezers gestegen, merkt het NBG.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Drie varianten
Het aantal accounts (aangemaakt door mensen die regelmatig van deze Bijbelsite gebruik maken) steeg volgens het NBG met ruim twintig procent: van zo’n 98.000 naar pakweg 120.000.

Hoe werkt zo’n account?
“We kennen drie varianten. Zonder account kan iedereen de Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling raadplegen. Wie een gratis account aanmaakt, krijgt zes vertalingen en honderden achtergrondtopics te zien en kan het Bijbellezen persoonlijk maken: teksten delen, markeren, notities maken. De derde variant geldt voor wie het NBG steunt als goed doel, vanaf 25 euro per jaar. Die krijgt toegang tot meer dan twintig vertalingen, waaronder studiebijbels en de bronteksten.”

Minst populaire Bijbelboeken
De vijf minst populaire Bijbelboeken (vier kleine profetische geschriften uit het Oude en één korte brief uit het Nieuwe Testament) zijn volgens het jaarverslag deze:

1.    Obadja (OT)
2.    Nahum (OT)
3.    Haggaï (OT)
4.    Filemon (NT)
5.    Sefanja (OT)

Verbazingwekkend dat Leviticus, met al die gedetailleerde wetten en regels over offers en zo, niet in dit rijtje staat. Heb je daar een verklaring voor?
“Ik denk dat het te maken heeft met de lengte van Leviticus. Vergeleken met de boeken in deze top-5, is het beduidend langer en kun je er dus meer in vinden. Vermoedelijk komt Leviticus er alleen al om deze statistische reden niet in voor.”

Gaan jullie er iets aan doen om deze vijf wat meer onder de aandacht te brengen en te ‘promoten’?

“Goede vraag, want de hele Bijbel vinden we als NBG belangrijk. Ja, daar gaan we iets aan doen. In 2017 zullen we op Debijbel.nl nadrukkelijk aandacht besteden aan een onderwerp dat ook in drie van deze vier oudtestamentische Bijbelboeken naar voren komt: de zogenaamde geweldteksten in de Bijbel. Hoe moeten we die zien? Interessant is bijvoorbeeld dat in Obadja, Nahum en Sefanja niet Israël zelf wraak neemt op zijn vijanden, maar dit in Gods handen mag leggen. God zorgt ervoor dat er recht zal worden gedaan. Daarmee komt het onderwerp opeens dichterbij.”

‘Gevoelens van angst leiden snel tot haat’

Tweet van Geert Wilders
Met die laatste opmerking doelt Siebe op de recente aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. “Dan zie je opeens allerlei haatmails, boze boodschappen aan het adres van moslims, en oplopende spanningen in de samenleving. Gevoelens van angst leiden snel tot haat en woede tegen migranten, maar ook politici. Denk maar aan die terecht bekritiseerde tweet van Geert Wilders, met een bebloede kanselier Merkel. In dit licht kun je uit die minder populaire Bijbelboeken uit het Oude Testament toch een positieve boodschap halen: niet zelf wraak nemen.
En wat Haggaï betreft: ook dat staat in het rijtje minst gelezen boeken. Het is later geschreven dan Obadja, Nahum en Sefanja en is denk ik toch toegankelijker dan die drie. Haggaï hekelt bijvoorbeeld iets wat we nu ook zien: meer aandacht besteden aan je eigen comfort dan aan het dienen van God. Op debijbel.nl vind je trouwens goede, compacte inleidingen op deze kleine profetenboeken, waarmee je wat meer handvatten hebt om ze te lezen en te begrijpen.”

De drukste dag op de site was 8 november: maar liefst 11.388 unieke bezoekers. Hebben jullie een verklaring voor deze opvallende piek?
“Jazeker: die dag werd de nieuwste versie van debijbel.nl gelanceerd!”

(Zo kun je zelf een gratis account aanmaken op debijbel.nl)


Tekst: Gert-Jan Schaap

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons