7 troostende bijbelteksten bij overlijden

De Bijbel over verdriet en verlies

in Geloven

Bij het overlijden van een geliefde kan de Bijbel een bron van troost en bemoediging zijn. Lees hier 7 bijbelteksten die steun kunnen bieden in tijden van rouw.

Openbaring 21:4
Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.

Matteüs 11:28
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

Matteüs 5:4
Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.

Psalmen 46:2-3
God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee.

Johannes 11:25-26
Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.

Romeinen 14:8
Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer.

Romeinen 8:38-39
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Deze bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV, ©2016

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons