Weinig aandacht voor ongewilde kinderloosheid in de kerk

'Sta er eens bij stil in een preek'

“Het zou al helpen als er gewoon eens bij stilgestaan wordt dat het niet vanzelfsprekend is dat je zwanger raakt.” Het is een van de reacties uit recent onderzoek naar hoe kinderloosheid ervaren wordt. Vooral vanuit de kerkelijke gemeente ervaren echtparen die ongewild kinderloos zijn weinig steun.

Op een schaal van 1 tot 10 geven respondenten – uit de breedte van kerkelijk Nederland – gemiddeld een 3,4 voor de aandacht die zij ervaren vanuit hun kerk of gemeente. Op de vraag wat zij moeilijk vinden, noemt twee derde doopdiensten of opdraagdiensten. Daarnaast vindt veertig procent diensten op Moederdag en Vaderdag moeilijk.

Aandacht in de preek voor kinderloosheid

Binnen de kerkelijke gemeente ziet 55 procent graag meer aandacht in het gebed – ook in een normale dienst – voor mensen die te maken hebben met ongewilde kinderloosheid, en kiest ruim een derde voor een kring van mensen zonder kinderen.
Aandacht in de preek wordt door 32 procent gewenst en dertig procent vindt een thema-avond een mogelijkheid. Een van de respondenten liet weten het te waarderen als er “gewoon eens bij stilgestaan wordt dat het niet vanzelfsprekend is dat je zwanger raakt”. Een ander merkte op het fijn te vinden als je “gelijkwaardig behandeld wordt als mensen met kinderen; nu sta je vaak aan de zijlijn”.

Hoop op een kindje

Van de respondenten die kortgeleden geconfronteerd zijn met vruchtbaarheidsproblemen 70 procent hoopt dat er nog een kindje komt. Opvallend is dat dit percentage afneemt naarmate het langer geleden is dat men ermee geconfronteerd is. Voor echtparen bij wie het tussen de twee en vijf jaar geleden is, heeft iets meer dan de helft nog hoop op een kindje. Iets minder dan de helft van degenen die al zes tot tien jaar weten dat het niet 'vanzelf' gaat, hoopt toch nog zwanger te worden. Bij de groep voor wie het al meer dan tien jaar geleden is, heeft niemand 'ja' ingevuld op de vraag of er nog hoop is op een kindje. Ongeveer een kwart van alle groepen twijfelt hierover.

Het onderzoek is uitgevoerd door Werken aan ruimte, een organisatie die meer aandacht wil voor ongewenste kinderloosheid.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons