Steeds meer Finnen geloven in God

“Mensen denken meer na over relatie met kerk”

in Christelijk Nieuws

Het aantal christenen in Finland was sinds 2000 alleen maar aan het afnemen. Nu is daar voor het eerst een omkeer in te zien. In vergelijking met 4 jaar geleden zijn er meer Finnen die zeggen te geloven in de christelijke God.

“Mensen denken weer meer na over hun relatie met de kerk,” zegt onderzoeker Kimmo Ketola. Elke vier jaar publiceert het Onderzoeksbureau van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Finland een rapport over de veranderingen en trends in de kerk en haar omgeving. In 2012 bleek nog dat het christendom snel afnam.

Voor het eerst in jaren is die trend doorbroken. In 2012 geloofden nog maar 27% van de Finnen in God zoals Hij wordt beleden in het christelijke geloof, nu is dat 33%. Daarbij komt nog 19% die zegt te geloven in God, maar op een andere manier dan de christelijke kerken leren. Opvallend is dat ook het atheïsme is gegroeid van 21% naar 23%.

Normen en waarden
“Het lijkt erop dat mensen sterkere opvattingen krijgen over geloof. Het aantal dat in het midden zit, degenen die het niet weten, is afgenomen,” aldus Kimmo Ketola. “Mogelijk komt dit door de stevige discussie over normen en waarden in de Finse samenleving.”

Niet alleen in Finland maar in de hele Westerse wereld lijkt er een trend van secularisering en afnemend kerkbezoek te zijn. Het is opvallend dat de nieuwe trend dit jarenlange patroon lijkt te doorbreken.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons