"Paus is wolf in schaapskleren"

Steeds meer kritiek op Paus Franciscus

in Christelijk Nieuws

Vier conservatieve kardinalen vrezen dat de kerk onder leiding van paus Franciscus te liberaal wordt. Als hij zijn standpunten over echtscheiding en hertrouwen niet herziet, dreigen ze zelfs met een afzettingsprocedure. Ook in Nederland is er een orthodoxe verzetsbeweging. "Franciscus zou zich wat minder om het milieu en wat meer om het zielenheil van de gelovigen moeten bekommeren."

De populariteit van paus Franciscus leek geen grenzen te kennen. Niet alleen binnen de kerk, maar vooral ook daarbuiten heeft hij het beschadigde imago van de kerk in korte tijd weer weten op te poetsen. Maar binnen de kerk lijkt het verzet toe te nemen. Veel conservatieve katholieken hebben eerst de daden van deze paus afgewacht, maar na een jaar van - in hun ogen - vrijzinnige besluiten is de maat nu vol. Zo roept Franciscus de kerken op om soepel te zijn met het toelaten van gescheiden en hertrouwde mensen aan de mis.

Rome
In Rome hebben vier kardinalen kritische vragen hierover gesteld aan Franciscus. Tot nu toe heeft de heilige stoel nog niet gereageerd. Kardinaal Burke liet in een interview weten dat als de paus niet naar tevredenheid antwoordt, hij en zijn drie collega’s een ‘formele correctie’ zullen publiceren ‘om de wereld te laten weten dat de paus een verkeerde leer verkondigt’. Het is de eerste stap naar een poging tot afzetting van de paus wegens ketterij.

Maîtresses
Afgelopen weekend organiseerde de Nederlandse conservatieve stichting Civitas Christiana een kritische lezing over het pontificaat van Franciscus door kerkhistoricus Roberto de Mattei. Volgens een conservatief-katholieke toehoorder stelt de paus verkeerde prioriteiten: "Franciscus zou zich wat minder om het milieu en wat meer om het zielenheil van de gelovigen moeten bekommeren", zegt Leontien Bakermans. Deze paus is te veel bezig met hoe hij overkomt in plaats van de leer van de kerk te bewaken. "Ik heb liever dat de paus twee maîtresses heeft dan dat hij de geloofsleer aantast zoals Franciscus doet."

Bodar
Al eerder uitte de Nederlandse priester Antoine Bodar kritiek op de stijl van Franciscus. In februari 2015 schreef hij een kritisch essay met gepeperde uitspraken. "Hij bemint de armoede nog meer dan Jezus Christus en Franciscus van Assisi." En ook: "Hij gedraagt zich als een lastige generaal die een republiek heeft overgenomen die hem zo niet aanstaat.” En: "Hij loopt lokale bisschoppen voor de voeten.” En: "Hij is de paus van de korte metten en het grote ongeduld". Of deze: "Het oogt spontaan, de paus die het protocol negeert. Maar alleen dictators doen zoiets."
Ook in de TV-serie In de ban van de paus was Bodar kritisch: "Franciscus verschuilt zich achter symbolen die er weinig toe doen."

Kerkscheuring
Franciscus heeft nog niet formeel gereageerd op de vragen en kritiek. Hij gaf wel een groot interview aan het Italiaanse dagblad L’Avvenire, dat wordt uitgegeven door de Italiaanse bisschoppenconferentie. Daarin zegt hij dat hij niets anders doet dan de wil van het Tweede Vaticaans Concilie uitvoeren. Tijdens dat concilie in de jaren zestig werd een nieuwe koers voor de kerk uitgezet, waarin regels minder centraal staan en het meer om de barmhartigheid van God in Jezus gaat. Volgens Leontien Bakermans is dit Concilie juist de bron van alle ellende. "Sindsdien heeft de kerk de wereld laten bepalen wat goed en kwaad is.” Geen wonder, zegt ze, dat de Nederlandse kerkprovincie nu twee kerkgebouwen per maand sluit. Volgens spreker De Mattei zal de kerk binnenkort uit elkaar vallen: "Het zal snel gaan en het zal bruut zijn."

Bronnen: NRC / Nederlands Dagblad

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons