Christelijke stad houdt stand tegen IS

“Het christendom in Alqosh is als goud.”

in Geloven

Hoewel het gebied van IS op tien minuten rijden van de Iraakse stad Alqosh lag, is deze stad bewaard gebleven. Je bereikt deze stad niet zomaar. Voor vijanden is het een onmogelijkheid gebleken.

Het is niet eenvoudig om Alqosh te bezoeken: alleen met toestemming van de leiders van deze stad kan de zwaar bewaakte checkpoint gepasseerd worden. Wie niet gewenst is, wordt geweerd. Toen IS in 2014 pogingen deed om deze stad te veroveren, lukte dat niet. Vrouwen en kinderen hadden de stad verlaten. De achtergebleven mannen namen, samen met Peshmerga-strijders, met succes de verdediging op zich. De meeste families zijn inmiddels teruggekeerd.

Doordat christenen uit deze plaats het altijd zwaar te verduren hebben gehad, is de hechte gemeenschap altijd al op haar hoede geweest. Zij hebben altijd oorlog, vervolging en onderdrukking gekend. De inwoners van deze stad staan bekend als sterke, taaie mensen. Zij willen het christelijke karakter van hun stad behouden en hebben daarvoor eigen wetten uitgevaardigd. Alleen christen inwoners mogen bijvoorbeeld land of huizen in deze stad bezitten.

Goud
Priester Araam vergelijkt het christendom in Alqosh als goud. Dat wordt door vuur getest. Hoewel dat pijn doet, zorgt dit ervoor dat het goud zuiverder wordt. Hij ziet mensen veranderen, niet alleen in hun geloof, maar ook in hun houding. Zij wisten dat als alles van hun afgenomen zou worden, God bij hen zou blijven.

Bescherming
Araam is een van de Chaldeeuws-katholieke priesters in de stad. Hij gaat vaak naar de frontlinie. Hij ondersteunt de strijders door duidelijk te maken dat christenen bidden voor hun veiligheid en voor een behouden thuisreis. “Ik ben hier om als christen te helpen. Als het nodig is, zal ik mijzelf en de stad wel beschermen.”

De priester is dankbaar voor de hulp die de bevolking van humanitaire organisaties ontvangt. Door die hulp houden zij hoop op leven en een toekomst. Hij pleit ervoor dat de Verenigde Naties een beschermde zone voor christenen instellen, zodat zij daar ook veilig kunnen blijven wonen.

Bron: christianheadlines

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons