‘Alle ambten open voor vrouwen’

Rapport: ‘Vrouwen mogen ouderling, diaken en predikant worden’

in Christelijk Nieuws

De kerkelijke commissie ‘Deputaten M/V en ambt’ adviseert de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt alle ambten open te stellen voor vrouwen. Plaatselijke gemeenten mogen zelf bepalen of en hoe snel dat gebeurt. Dat is de conclusie van het rapport ‘Samen dienen’ dat vandaag verschijnt.

Het openstellen van alle ambten voor vrouwen is een grote stap, schrijft kerkelijk magazine OnderWeg. Toch vindt de commissie dit de optie ‘die het meest recht doet aan de ruimte die de Bijbel geeft voor de inzet van gaven en talenten van vrouwen met een roeping’ en aan ‘de gezamenlijke opdracht en verantwoordelijkheid die mannen en vrouwen al bij de schepping hebben gekregen’.

Bijbel
Dit adviesrapport is geschreven in de aanloop naar de landelijke vergadering van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de generale synode die vanaf januari volgend jaar bij elkaar komt. De commissie heeft twee jaar geleden van de synode de opdracht gekregen onderzoek te doen naar wat de Bijbel zegt over vrouwen en het ambt. Het rapport wordt uitvoerig onderbouwd met Bijbelse gegevens.

'Second best'
Over alternatieve opties – zoals de mogelijkheid dat vrouwen wel preken, maar geen lid worden van de kerkenraad – zijn de commissieleden kritisch. Een ‘bijzonder of eigen ambt voor vrouwen’ noemen ze de ‘second best optie’. Ook adviseren ze plaatselijke gemeenten zelf te laten bepalen of en in welk tempo vrouwen in het ambt worden toegelaten.

Beslissing
De komende synode moet een knoop doorhakken over het onderwerp. De commissie vindt dat deze synode de beslissing na vele jaren studie niet opnieuw voor zich kan uitschuiven. Als dat wel gebeurt, is de verwachting dat gemeenten eigen keuzes gaan maken.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons