Waarop kan ik hopen?

"Het leven is poreus, dat is hoop"

"Veel overdenkingen gaan over hoop. Maar wat houdt het nou precies in: ik bedoel, hoop waarop? Dat ooit het kwaad volledig is verslagen? Is dat het enige wat met hoop bedoeld wordt?" Deze vraag van een lezeres van EO Geloven probeert Reinier Sonneveld te beantwoorden.

Ik denk inderdaad dat hoop iets bijzonders is van het christendom. Ik bedoel niet dat alleen christenen hoop kennen - dat zou belachelijk arrogant zijn - wel dat het centraal staat in het christendom. Ik ken geen overtuiging waar hoop zo weinig ‘toevallig’ is en het er zo goed bij past. Het is geen uitzondering maar de kern, het is niet alleen een gevoel maar ook gegrond.

Maar inderdaad, ik snap je vraag: wat is dan precies die hoop?

Poreus of afgesloten?
Het is nuttig er niet al te statig over te doen. Hoop is een gewoon menselijk iets. Als je denkt dat er een kans is dat je situatie kan verbeteren, dan hoop je. Je wordt alerter, je krijgt energie, je veert op. Zeker als blijkt dat jij er ook iets aan kunt bijdragen. Dus als - noem eens iets - je voor een lange rij staat te wachten in de supermarkt en er wordt een nieuwe kassa geopend en jij kunt daarnaartoe - dan vlamt er hoop in je.

Anders gezegd, je krijgt hoop als je situatie ‘poreus’ is: er kan iets nieuws in doordringen.

Er ontstaat andersom wanhoop als je situatie ‘afgesloten’ is: er kan niets ‘van buiten’ bij. Daarom is het zo desastreus voor een samenleving als hele groepen langs elkaar heen gaan leven: de ‘onderkant’ krijgt het gevoel dat ze geen enkele invloed meer kan uitoefenen, dat er toch niet naar ze gehoord wordt, en dat het nooit zal veranderen.

"God kan voortdurend tot ons doordringen"

Waarom zou je hopen?
Dit kun je ook op grotere kwesties toepassen: is je wereld poreus of juist afgesloten? Wie gelooft in een grote, liefdevolle God, beaamt dat. Deze God kan voortdurend tot ons doordringen en onze situatie verbeteren.

Als er niets buiten dit heelal is, kun je natuurlijk nog steeds heel veel hopen, maar het past wel minder soepel en logisch bij je ideeën. Want waarom zou je hopen? Welke reden heb je daarvoor? Het christendom geeft daar een helder antwoord op: omdat er iets is dat al de huidige krachten van dit leven overstijgt, iets wat veel mooier is dan alles hier, namelijk God, en dat blijkt in de opstanding van Jezus.

Dat geloof betekent inderdaad ook dat ooit al het kwaad is overwonnen: als Jezus terugkeert. Een liefdevolle God zal kwaad niet eeuwig laten voort-etteren. Het betekent dat geen enkele ellende zonder einde is, maar altijd in zekere mate beperkt, en dat de vreugde altijd groter is.

Ook nu al
En dat kan ook nu al betekenis hebben. Ook bij alledaagse gebeurtenissen kun je voorpret hebben: je leeft toe naar een feestje, een verjaardag, een bruiloft, een prijsuitreiking, noem maar op. Dat geeft energie, het maakt dat de tijd sneller gaat en ook prettiger verloopt.

Je kunt er zelfs aan bijdragen. Liefdevol met mensen omgaan is een beetje vooruitgrijpen op Gods grote toekomst. Je beleeft met elkaar dan al een promille, zeg maar, van hoe het dan zal voelen.

En bovendien, God grijpt niet alleen ergens in de toekomst: hij is ook nu al bezig. Overal waar die liefde geleefd wordt, daar is hij bezig. En daar kun je nu al op hopen, in het klein: dat er liefde gebeurt, ook voordat Jezus terugkeert.

Veel preciezer moet je het niet invullen, denk ik. Hoop moet een beetje vaag blijven. Als je er meer woorden aangeeft, en bijvoorbeeld zegt dat je op ‘gezondheid’ of ‘welvaart’ kunt hopen, misken je hoe ingewikkeld het leven met God kan lopen. Soms heeft iets moois later heel andere consequenties of andersom. Je weet het niet. Je kunt erom vragen, maar een garantie krijg je niet.

Het leven is poreus, dat is hoop. God kan overal binnensijpelen. En op een dag overspoelt hij ons.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons