Waar is God wanneer je het moeilijk hebt?

Ervaringen van anderen die jou verder helpen

In haar wekelijkse blog gaat personal coach Carianne Ros op de vraag in waar God is wanneer je het moeilijk hebt. Is het mogelijk om onder die omstandigheden iets van God te zien?

Je wenst het niemand toe: een woestijnperiode. Oftewel een periode van geestelijke en vaak ook lichamelijk of mentale droogte. Toch zijn er veel mensen die dit minstens één keer in hun leven meemaken. En de grootste vraag is dan vaak: ‘waar is God nu?’

1. God kijkt naar je om

Er zijn veel ‘woestijnverhalen’ in de Bijbel te lezen en iedere keer zien we dat God naar mensen om blijft zien, ook al draaien zij zich weg van Hem. Zo liet God Hagar niet in de steek, toen zij door Abraham de woestijn in werd gestuurd, waardoor ze dacht dat zij en haar zoon Ismaël zouden sterven. Hij gaf haar te drinken en beschermde hen (Genesis 21: 14-21). God gaf de Israëlieten te eten en te drinken en Hij zorgde ervoor dat hun kleding niet sleet, ook al mopperden ze op Hem (Exodus 16:12-30). En toen Elia depressief de woestijn in vluchtte, kwam daar een engel van God die hem weer oprichtte en moed gaf (1 Koningen 19:3-8). En zo kijkt God ook naar jou om. Voel jij je alleen en eenzaam? Voel je je somber en depressief? Heb je (geld)nood of kom je iets tekort? God kijkt naar je om!

2. Richt je tot God

God kijkt naar jou om, maar kijk jij ook naar God op? Het is heel menselijk om alleen de woestijn nog maar te zien… de eindeloze wanhopige situatie waar geen einde aan lijkt te komen. Mopperend en morrend, klagend en huilend ben je vooral op jezelf gericht en niet op Gods trouw. Maar wanneer je je (biddend en roepend en lofprijzend) uitstrekt naar God, dan zul je ontdekken dat God er nog steeds is. Vraag niet: ‘waarom ik, Heer?’, maar liever: ‘Wat kan ik hiervan leren, Heer?’ Richt je tot Hem en je zult niet alleen wéten dat God er nog steeds is, je zult het ook ervaren. Zoals God de ogen opende van Hagar en haar de waterput liet zien, zo zal Hij onze ogen openen, zodat we door alle ellende heen zijn goedheid en trouw kunnen zien. En zelfs al lijkt het alsof we een barre, veel te lange weg moeten volgen, uiteindelijk zullen we zien dat God ons daar leidde voor ons eigen bestwil (Exodus 13:17,18).

3. Open je ogen en ontvang

Wanneer je weigert om Gods zegeningen te zien, dan zul je ze ook niet zien. Maar wanneer je net zoals Jeremia in zijn Klaagliederen beseft: ‘Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden, - Veelvuldig blijkt uw trouw! Ik besef: ‘mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd. Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt.’ (Klaagliederen 3:22-26), dan zul je zien dat de Heer goed is en dat Hij voor je zorgt. Misschien niet op de manier waarop jij dat bedacht hebt of wil, maar wel op een manier waardoor jij steeds dichter naar zijn Vaderhart kunt groeien. En vanuit dat besef komt er licht in elke donkere tunnel, waardoor je het vol kunt houden. En elk dag opnieuw krijg je nieuwe kracht, moed en hoop voor die ene dag. En morgen? Morgen is er weer een nieuwe dag waarop God je zijn weldaden zal schenken.

Tekst: Carianne Ros

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons