"Van hem mogen ze alles"

Tips van Opvoedcoach Yvonne Bijl

"Mijn man en ik zitten niet op één lijn wat de opvoeding betreft. Is dit schadelijk voor onze kinderen?"

Wanneer je als man en vrouw met elkaar trouwt, neem je alle twee ervaringen mee uit je ouderlijk nest. De een is zus opgevoed, de ander zo. Ben je als kind kort gehouden, dan is de kans groot dat jij jouw kinderen veel vrijheid gunt. Is jouw man een broer of zus verloren in z’n kindertijd, dan verklaart dit misschien zijn overbezorgdheid als vader. Mocht je als kind nooit vies worden, dan ga jij het anders doen: vies worden mag, graag zelfs! 

Verschillen zijn goed
Kinderen weten vaak maar al te goed aan welke ouder ze het best een snoepje kunnen vragen of bij wie ze moeten zijn als ze willen logeren. Verschil tussen ouders mag er zijn, het is zelfs goed voor kinderen. De ene leerkracht is ook de andere niet. Maar het moet gezegd: kinderen gedijen het best bij duidelijkheid en structuur. Op één lijn zitten wat betreft bedtijden, normen en waarden, kerkgang en gezinsafspraken is fijn voor een kind. 

Boevrouw 
Er kunnen opvoedsituaties ontstaan in het gezin waarmee jij het niet eens bent. ‘Van hem mogen ze ook alles, ben ik weer de boevrouw’ (of andersom: boeman). Of je vindt als vader dat je vrouw de kinderen veel te veel ruimte geeft: ‘geen discussie, als ik nee zeg, is het nee’. Je moet als ouder soms op je lip bijten om niet openlijk tegen je partner in te gaan, als die met de kinderen bezig is. Dat valt niet altijd mee, kan ik je vertellen uit eigen ervaring.
Maar je hebt een keus: je er niet in mengen, je partner afvallen of hem/haar bijvallen. Waarbij die laatste optie verreweg het prettigst is voor het kind. Stel als ouders in ieder geval zo veel mogelijk de onderlinge discussie uit tot de kinderen op bed liggen. Lukt dit een keer niet, discussieer dan vanuit liefde en respect. Ruziënde ouders zijn schadelijker voor een kind dan ouders die niet op één lijn zitten. 

3 Tips
- Steun elkaar als partners in de opvoeding.

- Probeer verschillen eens te zien als rijkdom.

- Bespreek eens met je partner wat hij/zij prettig en onprettig vond in de eigen opvoeding. 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons