"Systeem voor hulp bij zelfdoding is huiveringwekkend"

Christelijke partijen reageren op kabinetsvoorstel stervenshulp

in Christelijk Nieuws

Woensdagavond werd bekend dat het kabinet een systeem wil opzetten voor hulp bij zelfdoding, tegen het advies van commissie-Schnabel in. De wet moet het mogelijk maken voor mensen op leeftijd om hun leven op een waardige manier af te sluiten. Dit staat in een voorstel voor de Tweede Kamer, opgesteld door minister Schippers van Volksgezondheid en minister Van der Steur van Justitie.

“Wij zijn onaangenaam verrast door dit voorstel,” aldus Manon Vanderkaa, directeur van christelijke ouderenorganisatie KBO-PCOB. De organisatie is niet blij met het besluit van het kabinet om euthanasie bij een voltooid leven mogelijk te maken.
Een meerderheid van de partijen was echter positief over het plan, ondanks het negatieve advies van de ingestelde commissie van deskundigen onder leiding van Paul Schnabel (D66). Vanderkaa: “Het is volstrekt ongepast om dit advies te negeren. Deze plannen hebben verstrekkende en ingrijpende gevolgen voor de levens van ouderen en de mensen om hen heen.”

Bizar
Ook de christelijke partijen reageren op het kabinetsvoornemen waarbij niet alleen artsen, maar ook anderen stervenshulp mogen verlenen. Kees van der Staaij (SGP) noemt het onbegrijpelijk dat alle adviezen in de wind zijn geslagen. “Nederland zet zich zo internationaal op een bizarre manier neer. Mensen in de zorg komen in een onmogelijke positie terecht. Zij worden medeplichtig aan de dood van mensen die niet ondraaglijk en uitzichtloos lijden, maar 'klaar met leven' zijn.”

Gert-Jan Segers (CU) geeft aan onoverkomelijke bezwaren te zien bij de uitvoer van deze plannen. “Dit kabinetsvoornemen staat haaks op de plicht van de overheid om het leven te beschermen, zeker dat van kwetsbare mensen. De zorg voor en veiligheid van ouderen komt hierdoor onder druk te staan.”

Bescherming
Beide politici geven aan dat het belangrijk is om juist als het leven zwaar wordt, goede zorg, veiligheid en bescherming te bieden aan ouderen. Als samenleving moeten we ons richten op herwaardering van ouderdom, het bestrijden van eenzaamheid en het geven van liefde. Er zal veel meer gedaan moeten worden om eenzaamheid te signaleren en te voorkomen.

Segers: "Ik wil het kabinet vragen om dit delicate onderwerp niet in de laatste maanden van deze kabinetsperiode in de haast te behandelen. In ieder geval zal de ChristenUnie op geen enkele manier meewerken aan de totstandkoming van dit kabinetsvoornemen.”

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons