SGP: Geen gebedsoproep meer vanaf moskee

"Oproepen zorgen voor onbehagen en protest"

in Christelijk Nieuws

De SGP wil dat het ‘Allahu akbar’ van moskeeën niet meer door de straten klinkt. Ze geven aan dat er veel weerstand is tegen de gebedsoproepen. Dat is te lezen in het verkiezingsprogramma van de partij.

De SGP vindt het een kwalijke zaak dat de overheid islamisering van de publieke ruimte in de hand werkt. Er wordt meer ruimte geboden dan hier de gewoonte is. Kees van der Staaij: “In tegenstelling tot het Midden-Oosten kent het Westen geen traditie om geloofsbelijdenissen over straat te gooien.” Volgens hem zorgen de oproepen voor veel onbehagen en protest. En dat niet alleen onder Nederlanders maar ook onder asielzoekers uit moslimlanden.

Weerstand
Van der Staaij geeft aan het opmerkelijk te vinden dat vanuit de Kamer nog niet eerder actie is ondernomen om deze gebedsoproep aan banden te leggen. Er is veel weerstand tegen de gebedsomroepen, maar gemeentebesturen mogen er nu niets aan doen. “Wat ons betreft klinkt de oproep helemaal niet meer, maar als daar geen meerderheid voor is, dring het in ieder geval zo veel mogelijk terug.”

Kerkklokken
Minister Plasterk geeft aan dat voor moskee-oproepen dezelfde regels gelden als voor kerkklokken. Het raakt beide aan de godsdienstvrijheid. Het gaat om dezelfde wet die toestaat dat kerken hun klokken luiden om gelovigen naar de dienst te roepen. Hij voelt voorlopig dan ook niets voor het terugdringen van de gebedsoproep.

In artikel 6 van de grondwet, over de vrijheid van godsdienst, is het recht om op te roepen tot gebed vastgelegd. Gemeenten mogen wel regels stellen aan het geluidsniveau en de duur van een oproep.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons