Het Vaticaan geeft nieuwe richtlijnen over crematie

Cremeren mag, begraven moet

in Christelijk Nieuws

Het Vaticaan heeft nieuwe richtlijnen gegeven over het cremeren van overledenen. Cremeren uit hygiënische, economische of sociale redenen is toegestaan. De overblijfselen moet wel begraven worden.

Op 5 juli 1963 bracht het Vaticaan de instructie Piam et Constantem uit. Hiermee gaf de Rooms-Katholieke Kerk aan wat haar mening over crematie is. Onder voorwaarde dat de keuze voor crematie niet gemaakt is uit afkeer van de christelijke geloofsleer, zag deze kerk mogelijkheden om crematie te accepteren.

As moet begraven worden
Nu crematie vaker voorkomt, heeft het Vaticaan aanvullende richtlijnen gegeven. Voor de kerk is het belangrijk dat er waardig met het lichaam wordt omgegaan. Het verstrooien van as, het thuis bewaren van de urn of het verdelen van as onder familieleden is voor Rome geen optie. De kerk schrijft voor dat de as op een gewijde plaats, zoals een begraafplaats, begraven moet worden. Daar zijn verschillende redenen voor: het begraven stimuleert zowel de familie als de geloofsgemeenschap om de doden te herdenken en om voor hen te bidden. Ook bevordert het de verering van martelaren en heiligen.

Voorkeur
In de nieuwe richtlijn Ad resurgendum cum Christo wordt onderstreept dat de Katholieke Kerk voorstander blijft van het begraven van de doden. De kerk ziet hierin een navolgen van Christus: ‘Hij is niet verbrand, maar werd begraven en is uit de dood opgestaan om ons nieuw leven te geven. De opgestane Christus is bron en uitgangspunt voor onze opstanding.‘ Wanneer uit hygiënische, economische of sociale redenen voor crematie wordt gekozen wijst de kerk dat niet af, omdat de onsterfelijkheid van de ziel daarmee niet ontkend wordt.

De volledige tekst van deze richtlijn is te vinden op de site van het Vaticaan.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons