Fors meer arme mensen vragen kerk om hulp

Kerk in Actie presenteert nieuw armoedeonderzoek

in Christelijk Nieuws

Mensen die in armoede leven, kloppen steeds vaker aan bij de kerk. Dat blijkt uit een onderzoek onder 876 kerken in Nederland, uitgevoerd door hulporganisatie Kerk in Actie van de Protestantse Kerk. Het rapport wordt vandaag gepresenteerd.

“Het mooie van dit onderzoek,” zegt woordvoerder Maurits van Stuijvenberg, “is dat vrijwel alle kerken in ons land eraan mee hebben gedaan: van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de kleinere gereformeerde kerkverbanden tot het Leger des Heils. Alleen de ‘echt reformatorische’ kerken deden niet mee. Maar al met al geeft dit onderzoek dus een heel goed beeld van wat kerken in de volle breedte doen als het gaat om bestrijding van armoede.”

’50.000 personen in 2015: stijging van 25%’

Wat zijn de belangrijkste conclusies?
“Allereerst het feit dat, terwijl de meeste kerken krimpen, hun bijdrage aan hulpverlening sterk toeneemt. Besteedde de kerken in 2012 nog 29 miljoen euro aan armoedebestrijding, in 2015 is dat opgelopen tot ruim 36 miljoen. En deden in 2012 40.000 mensen een beroep op de kerk om hulp, vorig jaar waren dit er 50.000: een stijging van 25 procent. Dus kerken doen – met minder leden – fors meer. Een andere belangrijke conclusie is dat de overheid duidelijk tekortschiet in haar beleid richting armoedebestrijding. Er zijn kwetsbare groepen  die niet de hulp krijgen die ze zouden moeten ontvangen. Kerken springen in dat gat. Dat doen ze met liefde, maar eigenlijk verwachten zij meer van de overheid. Dit is op zichzelf niet nieuw, maar wel iets wat dit rapport dik onderstreept.” 

‘Kwetsbare groepen’: zijn dat vooral mensen zonder betaald werk?
“In de top 5 van meest kwetsbare groepen, staan zij inderdaad op nummer 1. Ze worden gevolgd door alleenstaande ouders – vooral moeders – met kinderen. Op de derde plek staan asielzoekers en vluchtelingen. Op nummer 4 staan mensen met psychische problemen chronische ziekten, gevolgd door ouderen boven de 65 jaar.”

Voor de overheid is dit een pijnlijk rapport?
“In ieder geval een stevige aansporing om nóg meer te doen.”

‘Overheid schiet duidelijk tekort’

Wat zou de overheid vooral meer moeten doen?
“Het blijkt dat bureaucratie een heel groot probleem is: mensen zien door de bomen het bos niet meer. Er zijn allerlei voorzieningen, maar omdat ze de regels en formulieren vaak als onbegrijpelijk ervaren, krijgen ze geen toegang tot die voorzieningen. Daar heeft de vorige Nationale Ombudsman trouwens ook al op gewezen. Nodig is dat de overheid arme mensen veel meer een luisterend oor biedt, en ze aan de hand neemt en helpt, in plaats van alleen maar op de regels te wijzen. Regels zijn uiteraard nodig, maar verlies daarbij de menselijke maat niet uit het oog. Daarnaast is het zo dat schulden een groot probleem vormen. Schrijnend dat de overheid daar een duidelijke rol in heeft. Door alle regels die we hebben, wordt er vaak te veel geld uitgekeerd aan mensen. Voordat dit wordt teruggevorderd, ben je zomaar een jaar verder. Het gaat vaak om duizenden euro’s, die dan meestal al lang op zijn. Dus dan zitten zij met schulden aan de overheid, wat ervoor zorgt dat ze niet uit die moeilijke situatie kunnen komen.”

‘Geen onderscheid: ieder mens telt’

Waarom hebben jullie – voor het eerst – ook de vraag meegenomen of kerken onderscheid maken in hun hulpverlening en armoedebestrijding?
“Soms klinkt de kritische vraag: ‘Vroeger hielp de kerk vooral om ‘zieltjes te winnen’; is dat nog steeds zo?’ Het antwoord is duidelijk: nee. Bijna negentig procent van de kerken zegt dat ze iedereen willen helpen, of mensen nu kerkelijk zijn of helemaal niet. Het doel is niet ‘zieltjes winnen’, maar goed doen. Omdat we geloven dat ieder mens telt, doen we als kerken wat we kunnen, zonder onderscheid.”

Tekst: Gert-Jan Schaap
Beeld: Unsplash

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons