Aanvallen op christenen in Duitse asielcentra

Organisaties tonen religieus geweld aan

in Christelijk Nieuws

Onder leiding van Open Doors Duitsland is onderzoek gedaan naar religieus geweld in asielcentra. Een enquête onder vluchtelingen toonde 743 aanvallen op religieuze minderheden aan. Aan al deze aanvallen lagen godsdienstige motieven ten grondslag.

Vijf christelijke, Duitse organisaties hebben onderzoek gedaan naar de omstandigheden waaronder christelijke vluchtelingen in asielcentra leven.  Een enquête die tussen mei en september onder honderden vluchtelingen gehouden werd, toonde aan dat de omstandigheden waaronder christenen in deze centra leven ondragelijk is. Moslim vluchtelingen en moslim personeel discrimineerden hen niet alleen, maar gebruikten eveneens fysiek geweld. Ook ontvingen christenen doodbedreigingen van moslims. In het onderzoek is de situatie van Jezidi’s eveneens onderzocht. Hun ervaringen komen overeen met die van christenen.

Geen verbetering
Nadat er in mei een eerste rapport over deze kwestie naar buiten werd gebracht, leverde dit grote belangstelling van media, politiek en kerken op. Dit heeft echter niet tot een verbetering van de leefomstandigheden van de onderdrukte geloofsminderheden geleid. Vervolgonderzoek toonde aan dat er in totaal 743 godsdienstig gemotiveerde aanvallen op christenen hebben plaatsgevonden. Omdat niet alle vluchtelingen in dit onderzoek betrokken konden worden, wordt dit aantal als ‘topje van de ijsberg’ gezien.

Meerdere vluchtelingen verlieten hun vaderland doordat zij daar te maken hadden met religieus ingegeven geweld. Zij verwachtten in Duitsland veilig te zijn, maar werden hier opnieuw met onveilige situaties geconfronteerd. Het meeste geweld vond plaats in Berlijn (146), Hesse (136) en Noordrijn-Westfalen (128).

De onderzoekers geven aan dat de leiding van de centra en de autoriteiten zich onvoldoende bewust zijn van het gegeven dat godsdienst een belangrijke reden voor aanvallen op godsdienstige minderheden kan zijn.

Oplossingen
De ondervraagden konden aangeven wat zij als oplossing tegen het geweld zagen. Het merendeel van hen gaf aan voorstander te zijn van gescheiden opvang. Beter getraind personeel werd  als tweede optie genoemd.

Foto: Wikipedia

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons