7 tips voor een geslaagde Bijbelzondag

"De zondag waarop we extra dankbaar zijn voor de Bijbel"

in Geloven

De Bijbel – hèt boek over God. Honderden kerken in Nederland maken er ook dit jaar opnieuw een groot feest van op zondag 30 oktober. Om je te helpen met de invulling hiervan, geeft het Nederlands Bijbelgenootschap 7 tips.

1. Vier Bijbelzondag samen met kinderen
Speciaal voor kinderen van 7 t/m 12 jaar is er een mini-editie van Alef, het bijbelblad voor kinderen. In deze Alef staat een verhaal over Efron en Zanna, die Mozes met de tien geboden terug zien komen van de berg Sinai. Ook kunnen kinderen zelf aan de slag met een mini-bijbelquiz, en kunnen ze een mooi kunstwerk maken om te vieren dat ze blij zijn met de Bijbel.

Samenleesbijbel
Lees met elkaar de bijbelteksten die hieronder bij tip 3 genoemd worden uit de Samenleesbijbel.

Voor de jongste kinderen
Voor kinderen tot zeven jaar is er een mooie kleurplaat over feestvieren gemaakt. Of lees het verhaal uit de mini-Alef aan hen voor.

2. Creëer een feestelijke sfeer
Versier de kerkzaal of uw eigen woonkamer met vlaggetjes en ballonnen, geef iedereen een zakje confetti, zorg voor wat lekkers bij de koffie, zet mooie bloemen neer. En: hoe zou het zijn om de bijbel feestelijk in te pakken? Laat iemand de bijbel uitpakken voordat eruit gelezen gaat worden. Zo kan iedereen zien dat het een feest is om een bijbel te hebben.

Goede God,
We zijn vandaag hier bij elkaar.
We mogen vrolijk zijn, want u bent bij ons.
We vieren feest, want u zorgt voor ons.
U heeft ons uw Woord gegeven.
Als we straks de Bijbel opendoen, stuur dan uw Geest.
Open onze harten en oren,
zodat we begrijpen wat u tegen ons wilt zeggen,
zodat we gaan leven zoals u dat van ons vraagt.
Wij willen u danken voor de rijkdom van de Bijbel,
en we vragen u: wees bij mensen die deze rijkdom nog niet kennen. Amen

3. Lees een feestelijke bijbeltekst
1 Kronieken 16:8-36
De ark van het verbond is feestelijk ingehaald in Jeruzalem. De Levieten zingen dan met luide stem vrolijke liederen, en maken muziek met harpen en andere instrumenten. Ook zingen ze een lied om God te danken. God heeft zijn wetten gegeven voor iedereen, en zijn beloftes gelden voor altijd.
Nehemia 7:72-8:12
De Judeeërs zijn teruggekeerd uit ballingschap en hebben Jeruzalem en de tempel weer opgebouwd. Ezra leest dan de wetten van God voor. Zodra de mensen die wetten horen, moeten ze huilen. Maar Ezra en Nehemia zeggen dat ze niet moeten huilen, maar vrolijk moeten zijn en feest vieren: ‘Deze dag is een heilige dag, een dag ter ere van de Heer, jullie God! Daarom moeten jullie niet verdrietig zijn.’ (Ezra 8:9, Bijbel in Gewone Taal).
Lucas 4:14-21
Jezus preekt in zijn ‘eigen’ stad Nazaret. In de synagoge leest hij Jesaja 61:1-2 voor. Jezus’ komst betekent de uitvoering van Gods heilsplan. Gods nieuwe wereld wordt zichtbaar voor iedereen en dat is iets om te vieren.
Johannes 1:1-18
Het Woord is mens geworden. God heeft zich vanaf het allereerste begin met de mensen bemoeid. Jezus is Gods Zoon die naar ons mensen gekomen is. Een vreugdevolle tekst dus.

4. Praat met elkaar over wat de Bijbel betekent
Vraag bijvoorbeeld:
- Maakt de Bijbel u blij? Wanneer ervaart u dat dan?
- Welk verhaal betekent op dit moment veel voor u? Waarom is dat zo?
- Wat is uw favoriete bijbelvertaling? Waarom?
- Zou u de Bijbel door willen geven? Zo ja, waarom en aan wie?
Of maak een top-10 van de mooiste bijbelverhalen. Vertel aan elkaar waarom zo mooi zijn.

5. Bid en dank voor de Bijbel
Dank voor de rijkdom dat we een bijbel in onze eigen taal hebben. En bid voor de landen waarin dat geen vanzelfsprekendheid is.

6. Zing over de Bijbel
- Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk
313: Een rijke schat van wijsheid
314: Here Jezus, om uw woord
315: Heb dank, o God van alle leven
- Opwekking
167: Samen in de naam van Jezus
224: Komt laat ons zingen al te saam
248: God is getrouw
346: Maak ons tot een stralend licht
370: Een vaste burcht is onze God
- Opwekkingsliederen voor kinderen 2
18: Ben je groot of ben je klein
- Evangelische Liedbundel
459: Lees je bijbel, bid elke dag
- Samenleesbijbel
10: Deze dag
17: God houdt van ons
18: God is goed 

7. Speel de Bijbelquiz
Ontdek in dertig vragen hoeveel u weet over de Bijbel. Dit jaar is er ook een speciale bijbelquiz voor kinderen. Kijk of er bij u in de buurt een quiz georganiseerd wordt en doe mee. Of organiseer ‘m zelf!

Op de website van het Nederlands Bijbelgenootschap kun je de quiz en andere materialen aanvragen of downloaden.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons