"Zou het voor een tijd als deze zijn?"

Gert-Jan Segers haalt Bijbelboek Ester aan in Algemene Beschouwingen

in Christelijk Nieuws

Fractievoorzitter van de ChristenUnie Gert-Jan Segers begon zijn bijdrage aan de Algemene Politieke Beschouwingen met een verwijzing naar het Bijbelboek Ester.

“Zou het voor een tijd als deze zijn?” Met die vraag begon Gert-Jan Segers afgelopen woensdag zijn bijdrage aan de Algemene Beschouwingen. Ester, een Joods meisje dat Koningin wordt in een land waar de toekomst van haar volk niet zeker is, kreeg deze vraag van haar oom. Zou het voor een tijd als deze zijn dat jij Koningin bent geworden?

Blauwe stoel
Segers stelt dezelfde vraag aan het kabinet: “Ook aan ons is een bijzondere verantwoordelijkheid gegeven om het goede te doen. Wij zitten op een blauwe stoel waar er in dit land maar 150 van zijn. De wetten van ons land. Beslissingen over beter en slechter. Over recht en onrecht. Ze hangen af van onze armgebaren op dinsdagmiddag. (…) Zou het voor een tijd als deze zijn dat wij hier zitten?” Later in zijn bijdrage beantwoord hij de vraag zelf: “Ik geloof dat het voor een tijd als deze is, dat wij hier zitten.”

Zoals Ester het Joodse volk beschermt heeft de regering de verantwoordelijkheid om de vrijheid te beschermen: “Wat er voor mij op het spel staat is vrijheid als de ruimte om het goede te doen. En om ook van elkaar te mogen verschillen in ons geloof van wat dan precies het goede is.” Segers vervolgt zijn bijdrage met een uiteenzetting van de verschillende vrijheden waar de ChristenUnie zich voor wil inzetten:

Gezin
“Het belangrijkst voor onze samenleving is misschien wel de vrijheid voor gezinnen. De plek waar we leren dat we niet alleen maar een individu zijn, maar dat we voor elkaar gemaakt zijn. Hier leren we samenleven. Liefhebben. Zorgen. En verzorgd worden.”

Onderwijs
“Misschien wel de belangrijkste vrijheid voor gezinnen, voor ouders, is het kiezen van een school voor hun kinderen. En als ergens vrijheid als ruimte voor verschil onder druk staat, dan is het hier. De vrijheid van onderwijs is de vrijheid van ouders en scholen om zich met hart en ziel in te zetten voor goed onderwijs. Het is keuzevrijheid. Ruimte voor verschil.”

Zorg
“Vrijheid is geen onverschilligheid. En een kabinet is er niet alleen voor sterke mensen. Vrijheid is niet alleen het recht om voor jezelf te zorgen. Het is ook de plicht om voor elkaar te zorgen. Zeker kwetsbare mensen verdienen onze zorg.
Ik denk aan de palliatieve zorg. Ouderen die in de laatste fase van hun leven extra zorg nodig hebben, zodat ze waardig afscheid kunnen nemen. De ChristenUnie wil daar extra geld voor uittrekken.”

Schone Energie

“Vrijheid vraagt ook letterlijk om ruimte. Een ruimte waarin we kunnen leven: de aarde. Een aarde die we met goed fatsoen aan onze kinderen door kunnen geven. Ik wil een gezonde en schone leefomgeving voor onze kinderen.”

Veiligheid
“De ChristenUnie-fractie steunt het kabinet in de prioriteit die het geeft aan Defensie, onze veiligheidsdiensten en aan Veiligheid en Justitie. Tegelijk mis ik zeer dat ook prioriteit wordt gegeven aan hulp aan slachtoffers elders, aan opvang van vluchtelingen in de regio, aan de opbouw van vrije en veilige landen elders.”

Segers sluit af met een oproep tot staatsmanschap: “Een politicus neemt maatschappelijk gewenste besluiten. Een staatsman neemt maatschappelijke noodzakelijke besluiten. Ik wens u als kabinet en ons allemaal hier veel staatsmanschap toe. En de zegen en wijsheid van God.”

Lees de hele bijdrage op de website van de ChristenUnie.
Foto: Anne-Paul Roukema


Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons