Trouwe kerkganger doet meer vrijwilligerswerk

SCP-rapport: kerk hoeft van Nederlanders niet te verdwijnen

in Christelijk Nieuws

Geregelde kerkgangers staan minder cynisch in het leven en hebben meer vertrouwen in mensen dan onkerkelijken. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de stemming onder de Nederlandse bevolking.

Het SCP brengt elk kwartaal een rapport uit over de mening van Nederlanders over politieke en maatschappelijke kwesties, maar nooit eerder werden de meningen van kerkgangers afzonderlijk en uitgebreid onderzocht.

Is Nederland nog een christelijke natie?
Nog altijd staan zo’n 6 miljoen Nederlanders ingeschreven bij een kerkgenootschap en bezoeken wekelijks zo’n 600 duizend mensen een viering in een katholieke of protestantse kerk. Toch vraagt het SCP zich af ‘of Nederland nog wel een christelijke natie vormt’. Voor 40% van de Nederlanders heeft ‘religie niet zoveel met kerkelijkheid te maken’.

Wie wel kerklid is, maar zelden gaat, lijkt qua opvattingen meer op een onkerkelijke dan een trouwe kerkganger. ‘Kerkgang is een meer onderscheidend kenmerk dan kerklidmaatschap’, concludeert het SCP. Daarom hebben de onderzoekers ervoor gekozen de groep trouwe kerkgangers (minstens een keer per maand) apart te presenteren, en daar komen boeiende cijfers uit. 

Wie is die trouwe kerkganger?
Waarin zijn die trouwe kerkgangers dan zo anders dan de rest? Ze staan minder cynisch in het leven en hebben meer vertrouwen in mensen. Ook hebben ze vertrouwen in de politiek: ze gaan er vaker vanuit dat de meeste politici het goed bedoelen. Ze verlenen vaker mantelzorg en doen vrijwilligerswerk (55%, tegenover 29% van de onkerkelijken).

Ook hebben kerkgangers andere zorgen: vaker dan onkerkelijken maken ze zich zorgen over begrippen als goed en kwaad. Het onderscheid daartussen is wazig geworden, vinden ze. In het ‘postchristelijke’ Nederland gaan mensen vaker op hun intuïtie af om goed of fout te beoordelen. “Je kan hun opvattingen daarover zien als een soort cultuurkritiek, op het relativisme dat in de moraliteit lijkt geslopen”, zegt SCP-onderzoeker Joep de Hart in Trouw. “Trouwe kerkgangers denken daar anders over.”

Rol van de kerk
Ook al zet de secularisatie door, de tijd dat de kerk negatieve gevoelens oproept bij veel Nederlanders, ligt ver achter ons. Slechts 11% van de Nederlanders zou het verdwijnen van de kerk toejuichen. Een kwart van de Nederlanders ziet het christelijk geloof als ‘dam tegen verloedering en moreel verval’. Opmerkelijk is ook dat 40% denkt dat zonder steun van kerken zwakke groepen in de samenleving aan hun lot worden overgelaten.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons