Onderzoek: Amerika seculariseert

Driekwart Amerikanen noemt zich christen

in Christelijk Nieuws

In de verkiezingstijd in Verenigde Staten speelt geloof een hoofdrol. Maar hoe gelovig is Amerika eigenlijk nog? Die vraag stelde onderzoeksbureau Barna aan ruim 5000 Amerikaanse volwassenen.

In hun rapport geven zij aan dat de scepsis en het cynisme richting instituties als de kerk groeien. Hun conclusie: Amerika is aan het seculariseren. Volgens hun maatstaf is bijna de helft van de Amerikanen post-christelijk: voorheen actief christen, maar nu niet meer.

Praktiserend christen
Toch noemt 73% van de Amerikanen zich christelijk, terwijl slechts een vijfde zegt geen geloof aan te hangen. En van de ondervraagden geeft driekwart aan het geloof 'zeer belangrijk' te vinden. Maar het onderzoeksbureau bestempelt slechts 31% van de Amerikanen 'praktiserend christen': iemand die maandelijks of vaker een kerk bezoekt, zich christen noemt en zegt dat het geloof 'heel belangrijk' voor hem of haar is.

Andere cijfers laten een ander beeld zien. Zo zegt driekwart van de ondervraagden de afgelopen week tot God gebeden te hebben, 35% bezocht in de afgelopen week een kerk en 34% las de Bijbel voor zichzelf.  

'God is almachtig en alwetend'
Het onderzoek vroeg ook naar de inhoud van het geloof. Daaruit bleek dat een meerderheid van 55% van de Amerikanen gelooft dat 'geen goed leven leiden' genoeg is om naar de hemel te gaan. Een ongeveer even grote groep beaamde de meest orthodoxe definiëring van God: 'Een almachtige, alwetende, volmaakte Schepper is die de wereld nog steeds regeert.' Slechts een tiende beweerde dat er helemaal geen God is.

Een andere opvallende conclusie is de vrijgevigheid van christenen tegenover niet-christenen.  Van de groep 'praktiserende christenen' heeft 96% onlangs geld gegeven aan een goed doel, tegen 60% van de atheïsten en agnosten.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons