Kroonbede in teken van de 'zwakkeren'

Haagse kerken bidden voor politiek en samenleving

in Christelijk Nieuws

De 16e editie van de Kroonbede in Den Haag had als thema 'Hoop'. De meeste sprekers en bidders kozen daarom het perspectief van hen die hoop nodig hebben: de zwakkeren in de samenleving. “Als je steeds weer met lijden wordt geconfronteerd ga je jezelf afvragen waar God is.”

Dinsdagavond was de 16e editie van de kroonbede in de Sint-Jacobus de Meerderekerk in Den Haag. Jaarlijks wordt precies een week voor Prinsjesdag gebeden voor de overheid en samenleving. Sprekers deze avond waren Arjen ten Brinke en kamerlid Tjitske Siderius (SP). 

Hoop
De organisatie gaf aan dat veel mensen zich grote zorgen maken over de situatie in de wereld en ook in onze samenleving. Geweld neemt toe, de spanningen op wereldniveau stijgen, eindeloos veel mensen zijn op de vlucht. De leefbaarheid van de aarde wordt bedreigd door de klimaatontwikkelingen en de uitputting van grondstoffen. Daarom is hoop het centrale thema dat deze avond centraal stond.

Onrecht
“Een bestaan zonder hoop is een bestaan zonder moraal,” aldus Tjitske Siderius. Zij gaf aan dat ook in Nederland mensen elkaar veel schade en leed toebrengen. In een wereld waarin zoveel onrecht is “moeten we bidden om een samenleving met barmhartigheid. Het is belangrijk dat we omzien naar elkaar, ook naar degenen die misschien in het beklaagdenbankje staan.”

Missie
Arjen ten Brinke vroeg zich af of investeren in hoop niet naïef is. “Als je steeds weer met lijden wordt geconfronteerd ga je jezelf afvragen waar God is.” Hij las een bijbelgedeelte uit Exodus. Daarin kiest God Mozes uit om het volk te gaan leiden. Hij zegt dan tegen hem “Weet je wie Ik ben?”. “Hij is er altijd, Hij is de ‘Ik ben’. Daarom moeten we ons niet afvragen waar God is, maar waar zijn mensen zijn,” aldus Arjen. “God kiest mensen uit en stuurt ze op een missie. Het maakt niet uit op welke plek in de samenleving je bent, overal zijn Gods mensen. Wij moeten gebonden mensen vrij maken en ze perspectief en hoop bieden. Jezus zegt tegen ons: “Jullie zullen grotere dingen doen dan Ik”.”

Gebed
De avond werd afgesloten met drie gebeden. Hans van’t Hoff bad voor de overheid en de komende verkiezingen. Hij bad voor een overheid die omziet naar de zwakkeren, een overheid die recht doet en de juiste keuzes maakt. Petra de Nooy dankte voor de welvarende en diverse samenleving waarin wij leven. Ze vroeg om liefde voor de mensen zonder stem, de kwetsbare mensen. “Zendt ons naar de plekken waar de liefde tekort schiet.” Het laatste gebed was voor de wereld en werd uitgesproken door Bas Plaisier. Hij bad voor de vluchtelingen en het vredesproces in Syrië, voor wereldleiders om durf en mededogen en voor iedereen die vervolgd wordt. “Breng het heil waar alleen de zwartste nacht lijkt te heersen.” Tot slot werd het Wilhelmus gezongen.

Zondag worden fragmenten van de avond uitgezonden in het programma Zin, Zout en Zegen op radio 5.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons