Kerkverlaters terug in de kerk

Na Back to Church-campagne blijft 15% hangen

Hoe krijg je afhakers terug in de kerk? In Engeland hebben ze er iets op gevonden: ‘Back to Church Sunday’ – één dag waarop de kerken in het bijzonder openstaan voor kerkverlaters. De Raad van Kerken maakt nu plannen om dit succes naar Nederland te halen.

Wat houdt ‘Back to Church Sunday’ in?
“Het idee is ontwikkeld in Manchester, vanuit de Anglicaanse Kerk,” reageert algemeen secretaris Klaas van der Kamp van de Raad van Kerken. “Vandaaruit is het verspreid over de hele Engelstalige wereld. Als kerkganger nodig je mensen persoonlijk uit om weer eens in de kerk te komen, om hen op die manier weer bij de kerk te betrekken. Daarbij kijk je vooral naar mensen die nog herinneringen hebben aan de kerk, maar die er – om wat voor reden ook – van vervreemd zijn geraakt.”

Geen schot hagel dus, die persoonlijke uitnodiging, maar een gericht schot?
“Precies. Niet in het wilde weg uitnodigen, maar gericht. Het gaat specifiek om mensen die vroeger de kerk bezochten, maar er nu zelden of nooit meer komen. Die nodig je persoonlijk uit, in je directe omgeving: je buurman of -vrouw, je boer of zus, je kind.”

Persoonlijk contact is de sleutel?
“Absoluut. De kerken die meedoen, wordt gevraagd hun diensten daarop eenmalig aan te passen: wel representatief, maar laagdrempeliger dan anders, zodat men op een makkelijke manier binnenkomt. Het staat of valt ermee dat gemeenteleden denken: ‘Ik ga mijn buurman – of iemand anders – persoonlijk uitnodigen om op die ene dag met me mee te gaan naar de kerk. Want juist voor hen is de drempel soms hoog. En het mes snijdt aan twee kanten. Misschien ontdekken kerkgangers hierdoor: ‘Hé, waarom nodig ik eigenlijk nooit iemand uit om mee naar de kerk te komen?’”

Jullie gaan 23 september in gesprek met Michael Harvey, om te kijken hoe dit initiatief in Nederland uitgerold kan worden. Wie is dat?
“Michael Harvey is een van de mensen die Back to Church Sunday heeft ontwikkeld. Hij kan ons daar alles over vertellen. Wij hebben vertegenwoordigers van de diverse Nederlandse kerken uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Met elkaar bespreken we of en hoe we iets dergelijks volgend jaar in Nederland kunnen organiseren.”

Is deze campagne ‘succesvol’ in de Engelstalige wereld?
“Dat is-ie! Ongeveer vijftien procent van de mensen die op deze manier terugkomen om – opnieuw, soms na jaren – kennis te maken met de kerk, blijft komen. Dus dat is een heel mooi resultaat. Bovendien helpt het voor de beeldvorming. Als er een gat valt in je kerkelijke betrokkenheid, heb je meestal niet door dat de kerk zoals je die kende inmiddels – hopelijk ten positieve – is veranderd. Dus zo’n initiatief kan ook helpen om verouderde beelden te updaten. En het helpt om het besef levend te houden dat je wel degelijk bij die gemeenschap hoort, ook al kom je er niet meer iedere week.”

Speelt de gelijkenis van het verloren schaap mee in jullie plannen om dit in Nederland te organiseren?
“Haha, inderdaad, al is dit wel een heel evangelische vraag! Weet je wat me trouwens opvalt? In Nederland praten we vaak in een heel massieve zin over secularisatie: we doen net alsof iedereen die niet meer in de kerk komt één grote samenhangende groep vormt. Maar dat is niet zo. Er zijn onder hen bijvoorbeeld veel mensen die weliswaar niet meer naar de kerk komen, maar er wel degelijk nog iets mee hebben. Juist voor die grote groep kan zo’n campagne drempelverlagend werken. En andere groepen hebben weer een andere aanpak nodig.”  

Een speciale themazondag is ietwat lastig voor zevendedagsadventisten en andere christenen en gemeenten die op zaterdag samenkomen.
“Klopt. In Engeland zit het woord ‘zondag’ nadrukkelijk in de campagne, maar wij kiezen juist om deze reden voor de term ‘Weer thuis in de kerk’ – dan maakt de precieze dag niet uit, en kunnen we het op één weekend in het jaar focussen.”

Tekst: Gert-Jan Schaap

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons