“Kerk is van belang voor de samenleving”

Rutte juicht gesprek tussen overheid en kerk toe

in Christelijk Nieuws

Mark Rutte sprak gisteren met de Raad van Kerken over het belang van samenwerking tussen kerken en lokale overheden. Niet iedereen was onverdeeld enthousiast.

Samenwerking
Afgelopen dinsdag hadden minister-president Mark Rutte, minister Ard van de Steur, de landelijke Raad van Kerken en een delegatie van de Haagse Gemeenschap van Kerken een gesprek over het belang van samenwerking tussen kerken en lokale overheden. De Haagse Gemeenschap van Kerken stuurde een uitnodiging voor gesprek naar aanleiding van de ontmoeting tussen paus Franciscus en Mark Rutte. 

Hoewel het een positief signaal is dat de kerk niet buiten het debat wordt gehouden, zijn er ook mensen die zich afvragen of de kerk wel echt zo belangrijk is voor de overheid. Gertjan Segers vraagt zich op Twitter af: “Maar waarom gaat het kabinet doorgifte van adreswijzigingen aan kerken dan verbieden? En trekt het de zondagswet in?” 

Onmisbaar
“Religieuze en politieke leiders kunnen van elkaar leren en elkaar versterken in het oplossen van maatschappelijke problemen,” aldus Rutte op zijn Facebookpagina. “In het leven van veel mensen in ons land is de kerk onmisbaar. Ook voor de samenleving als geheel hebben kerken een belangrijke rol. Ze zorgen voor verbinding en samenhang tussen gemeenschappen. Niet alleen binnen de eigen kring, ook voor mensen daarbuiten, ongeacht hun achtergrond. Kerken laten zien dat we ons moeten ontfermen over elkaar. Dat is een wezenlijke boodschap in onze maatschappij.”

Noodzaak
“Nu zijn de verhoudingen in Den Haag goed, maar het heeft lang geduurd voordat we zover waren. Veel burgemeesters en wethouders zijn niet overtuigd van nut en noodzaak van een overleg met kerken. Dat komt door een verkeerde visie op de verhouding van kerk en staat,” zegt Ad van der Helm, rooms-katholiek priester en voorzitter van de Haagse kerkenorganisatie, in het Nederlands Dagblad. “De kerk moet in hun ogen in haar hok blijven.”

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons