Jouw invloed op het maken van keuzes

Je hebt méér mogelijkheden dan je denkt!

De blog van vorige week ging over het feit dat je altijd invloed hebt. Maar in hoeverre heb je ook invloed op de keuzes die je maakt? Soms kun je het gevoel hebben alsof het leven je overkomt.

Allerlei dingen komen op je af en het voelt alsof je in een grote storm belandt bent. Hoe ga je hiermee om? Laat je je meesleuren door de golven, of kun je zelf ook nog invloed op de situatie uitoefenen?

1. Besef dat je een keuze hebt

Het leven kan je zoveel situaties op je bordje gooien, dat je het gevoel hebt dat er nooit een einde aan komt. Als je met het ene gedeald hebt, komt er wel weer iets nieuws waar je wat mee moet. Hoe je het ook noemt – beproevingen, uitdagingen, kansen of lijden – er wordt een reactie van je gevraagd.

Besef dat je altijd een keuze hebt. Misschien kom je niet direct uit die nare situatie, maar je kunt wel kiezen hoe je ergens tegenaan kijkt en hoe je ermee omgaat. En alleen al dat besef maakt dat je jezelf sterker zult voelen om die beproeving of uitdaging recht in de ogen te kijken en aan te gaan! Het besef dat jij kunt kiezen hoe je met de situatie omgaat, maakt je strijdvaardig en creatief.

Lees de talloze boeken van mensen die de oorlog hebben overleefd, die in kampen hebben gezeten en de meest mensonterende omstandigheden hebben meegemaakt of die gevangen gezet zijn vanwege hun geloof. Het zal je verwonderen dat een mens dit soort omstandigheden niet alleen kan overleven, maar er ook sterker en veerkrachtiger uit kan komen.

Welke hoed zet jij het snelst op?

2. Ken je manier van keuzes maken

Eduard de Bono stelde dat er zes verschillende ‘hoeden’ zijn die we op kunnen zetten bij het maken van een keuze.

1.     De witte hoed: richt zich op data, feiten en onderzoek.

2.     De groene hoed: houdt van creativiteit, nieuwe alternatieven en probeert het probleem vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

3.     De zwarte hoed: richt zich op de mogelijke risico’s, bedenkt alle mogelijke beren die je op je weg kunt tegenkomen.

4.     De rode hoed: doet wat ‘goed’ voelt.

5.     De gele hoed: kijkt op een positieve manier naar elk probleem en kijkt graag naar alle mogelijke voordelen die er aan een keuze vast zitten.

6.     De blauwe hoed: hij regelt dat alle hoeden aan bod komen en dat er een keuze gemaakt kan worden.

Welke hoed zet jij het snelst op? Wat is het effect hiervan op je keuzes? Wat zou er gebeuren als je bij de volgende keuzes jezelf zou gunnen om een keer alle verschillende hoeden op te zetten in je denkproces?

3. God help!

Het beste gebed ter wereld heeft maar twee woorden: God help! Wat voor beproevingen en stormen en de daarbij horende keuzes en reacties er ook op je af komen, je kunt en je mag altijd Gods hulp inschakelen. Sterker nog: God vindt het geweldig wanneer we bidden vóórdat we een keuze (moeten) maken. Soms is het duidelijk wat zijn wil voor de situatie is en soms moet je afwachten of je de juiste keuze hebt gemaakt. Ik bid in dat soort gevallen: ‘Vader, ik weet niet zeker of dit de juiste keuze is, maar ik moet nu iets kiezen. Dus ik ga hier links. Als het niet de juiste keuze is, dan bid ik U dat U mij in mijn nekvel grijpt, zodat ik alsnog een andere keuze kan maken.’ En dan, zoals het zo mooi staat in Spreuken 3:5,6: ‘Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.’

Tekst: Carianne Ros

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons