Je hebt altijd invloed – gebruik het goed!

Ook jouw handelen heeft effect

Heel wat mensen zijn ervan overtuigd dat alleen leiders invloed hebben, maar niets is minder waar. Ieder mens heeft invloed op zijn of haar stukje wereld. De vraag is: gebruik jij je invloed bewust en als dat zo is, op welke manier doe je dat dan?

1. Wees je bewust dat je invloed hebt

Als je je niet bewust bent dat je invloed hebt op je omgeving, dan doe je maar wat. Maar op het moment dat jij beseft dat jij, in welke positie of situatie je ook zit, altijd invloed op je omgeving uitoefent, dan kun je iets gaan sturen of veranderen. Vanuit dat bewustzijn kun je gaan nadenken over vragen als: op welke momenten oefen ik (bewust) invloed uit, is dit positief of negatief? In welke situaties of op welke gebieden in mijn leven merk ik dat ik meer of minder invloed kan uitoefenen? Wat vind ik hiervan? En wat vinden anderen hiervan? Zou ik daarin iets willen veranderen? Welke talenten en (on)mogelijkheden gebruik ik bewust om invloed uit te oefenen? Hoe komt dit over?

''Welk stempel zou jij graag willen drukken?

2. Wees je bewust hoe jij je invloed uitoefent

Ben jij het zout, zoals Jezus ons opdroeg in Matteüs 5:13? Oftewel: ben jij erop gericht om het leven van anderen meer smaak (liefde, bemoediging, ondersteuning, stimulans) te geven, waardoor je hun levens positief kunt beïnvloeden? Of ben jij zo zout, (negatief, prikkelend, oordelend) dat mensen het niet fijn vinden om met jou om te gaan? Is het jouw missie om licht in de wereld te brengen of zien mensen alleen jouw ‘korenmaat’ (Matteüs 5:16)? Denk erover na wat voor invloed jij zou willen hebben in en op deze wereld. Een van de dingen die je zou kunnen doen is om een ‘missiestatement’ voor jezelf te schrijven. Waar geloof je in? Wat vind jij belangrijk? Waarin zou jij graag een stempel willen drukken (lees: bewust invloed willen uitoefenen) op de wereld om je heen? En: hoe zou je dit kunnen doen of bereiken?

3. Kies ervoor om je invloed positief te gebruiken

Denk eens na over de mensen die invloed hebben gehad op jouw leven, zowel positieve als negatieve invloed. Wat waren dit voor mensen? Op welke manier hadden zij invloed op jou en wat is het effect ervan op jouw leven nu?

Jezus was iemand die maar iets meer dan dertig jaar geleefd heeft, ruim tweeduizend jaar geleden. En vandaag de dag heeft Hij nog steeds invloed op de wereld. Zijn liefde, zijn helderheid in spreken en zijn voorbeeld heeft miljarden mensen geïnspireerd om een beter mens te willen zijn. En jij? Wat voor effect heb jij op de wereld? Gebruik jij jouw invloed om anderen te inspireren om het beste uit zichzelf te halen? Ben jij erop gericht om mensen te bemoedigen om door te zetten? Of leer jij mensen om anderen te vergeven? Of inspireer jij hen om te stoppen met roken en gezonder te gaan leven?

Niet alleen Jezus, maar juist ook de heel gewone mensen waar je regelmatig mee omgaat hebben invloed op jouw leven en jij op dat van hen. Mijn oma bijvoorbeeld, was voor mij heel belangrijk in mijn leven en ik ook in dat van haar. Ze is al bijna twaalf jaar geleden overleden, maar toch heeft ze nog steeds invloed op mijn leven. Door bepaalde dingen die ze me leerde, zoals naaien. Maar ook door haar manier van rust, liefde en aandacht hebben voor mensen, wat zeker in mijn tienertijd voor mij heel vormend is geweest dat zij er voor mij was. Dus: wie ben jij voor anderen en wat voor invloed heb jij op hun leven?

Tekst: Carianne Ros

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons