Israël, het teken van de eindtijd

Reactie van Dirk van Genderen op essay Evert Jan Ouweneel

in Christelijk Nieuws

Verbaasd was ik na het lezen van het essay ‘Profetische kalmte in de perfecte storm’ van Evert Jan Ouweneel in Visie. Met geen woord spreekt hij over Israël. Ondanks deze omissie is zijn essay zeker de moeite waard om te lezen. Krachtige woorden, ferme uitspraken over de ‘perfect storm’ die over de wereld raast, de onmacht van de mensheid, de kalmte die christenen als een getuigenis mogen tonen en de hoop die wij hebben voor de toekomst.

Israël, het teken van de eindtijd

Wie een poging doet de ontwikkelingen op wereldschaal anno 2016 te doorgronden, kan niet om Israël heen. Israël, het hartland van de wereld, dat God voor Zichzelf heeft uitgekozen.  Het Joodse volk, het enige natuurlijke volk op aarde waaraan Hij Zijn Naam heeft verbonden. Jeruzalem, de enige stad op aarde die Hij Zijn eigendom noemt.
 Israël is tot een zegen voor de hele wereld.

De Here Jezus kwam in dat volk. ‘Het heil, de zaligheid is uit de Joden’. Geen volk is zo intelligent als juist het Joodse volk. De hele wereld profiteert daarvan, zelfs de Palestijnen. Als ze Israël vernietigen, beroven ze zichzelf van de toekomst. Wie Israël zegent, zal immers gezegend zijn (Genesis 12:3). 
Nederland, steun Israël! Ga geen Israëlische producten boycotten! En christenen, gelovigen, bid voor Israël, bid voor het Joodse volk, bid om de shalom van Jeruzalem (Psalm 122:6).

 De toekomst van de wereld is zeer nauw verbonden met de toekomst van Israël.

Israël is het teken van de eindtijd. Het Joodse volk keert terug naar Israël  Nu al komen steeds meer Joodse mensen tot geloof in de Here Jezus en de dag komt dat heel Israël zalig zal worden. Dat zal tot een grote zegen voor de hele wereld zijn (Romeinen 11). 
Israël, Gods oogappel. Israël, waar de vrede zal beginnen. Met de Vredevorst, de Here Jezus op de troon. Na Zijn komst in heerlijkheid. Let op Turkije!

Ouweneel noemt terloops de mislukte staatsgreep in Turkije. Houd Turkije in de gaten. President Erdogan ziet zichzelf als leider van een – toekomstig - hersteld Ottomaans Rijk. De machtsverhoudingen in de wereld verschuiven, wat goed zichtbaar wordt in het Midden-Oosten. De invloed van Amerika vermindert. De opbloeiende samenwerking tussen Rusland, Turkije en Iran, waar ook China aan toegevoegd kan worden, zal zeker consequenties hebben voor de toekomst. In Ezechiël 38 en 39 wordt gesproken over een aanval van een combinatie van staten op Israël  Met het ontstaan van deze samenwerking wordt wat de profeet daar beschrijft steeds beter voorstelbaar. 

Breng het Evangelie!
In een wereld die kreunt en kraakt, mogen christenen licht verspreiden, het Licht. En hoop, de Hoop. Via de moderne media, in onze kerken en gemeenten, in onze contacten, op straat, via zending, evangelisatie en diaconaat. Met woorden en daden. Recht doen, goedertierenheid liefhebben en ootmoedig wandelen met God (Micha 6:8). In tijden die moeilijker worden. Wanneer de storm woedt, mogen wij rust verspreiden. De rust en de vrede die de Here Jezus ons schenkt. 
Zijn Evangelie moet gebracht worden tot de einden van de aarde. Wereldwijd. Aan alle volken. Dan zal het einde komen (Mattheus 24:14). 


Wonderen in de moslimwereld

Een belangrijke ontwikkeling in het wereldgebeuren - geestelijk gezien - is de bekering van grote aantallen moslims tot het christelijke geloof. Er gebeuren werkelijk wonderen in de moslimwereld. Bij honderden, bij duizenden komen moslims tot geloof in de Here Jezus. Onder vluchtelingen en in de moslimlanden. Soms door dromen en visioenen. Je ziet het niet in het Journaal, je leest er weinig over, maar God bouwt ook in de moslimwereld Zijn gemeente. 
De consequenties kunnen enorm zijn voor moslims die tot geloof komen. Het kan hen hun leven kosten, maar ze houden zoveel van de Here Jezus, dat ze hun leven niet langer kostbaar achten. 

In het Westen is angst voor de komst en de opmars van de islam. Het dreigingsniveau voor nieuwe aanslagen is hoog. En toch: Vrees niet! ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige’ (Psalm 91:1). De allerbelangrijkste vraag

Medechristenen, laat zien en horen dat je bij Christus hoort, dat je van Hem bent. Steek je handen uit de mouwen, doe wat in je vermogen ligt om de wereld en de mensheid een beetje beter te maken. De tijd komt dat de vervolging van christenen wordt gestopt, dat de aarde wordt gered, dat de vrede tot stand wordt gebracht, dat natuurrampen voorbij zijn. Wanneer de Here Jezus komt. Hij gaat dat doen, wie weet hoe spoedig al.

 Kent u de Here Jezus? Mag u door genade weten dat Hij ook voor u Zijn leven heeft gegeven aan het kruis van Golgotha? Dat is de allerbelangrijkste vraag. Als we ons vertrouwen op Hem hebben gesteld, mogen we zeker weten dat we bij Hem horen en voor altijd mogen delen in Zijn heerlijkheid. Hier op aarde al, na ons leven in de hemel en na de wederkomst van de Here Jezus in Zijn vrederijk, gevolgd door de nieuwe hemel, de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. Wat een toekomst!Dirk van Genderen
 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons