God in de Troonrede

'Kracht en Gods zegen'

in Christelijk Nieuws

"U mag zich daarbij gesteund weten door het besef dat velen U wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor U bidden." Zo eindigt onze Koning hoogstwaarschijnlijk ook dit jaar de Troonrede. Een klein overzicht van de zegenbede (en de bijbehorende heisa).

Ieder jaar is er weer een relletje rond de laatste zin van de Troonrede, waarin de koning laat weten om Gods zegen voor de leden van de Staten-Generaal te bidden. Toch heeft de zegenbede in de Troonrede een lange geschiedenis.

Almagtigen
Sinds Nederland in 1815 een koninkrijk werd, wordt de Troonrede jaarlijks uitgesproken. Maar pas in 1841 noemt Koning Willem I God in de troonrede. Zijn zoon van Willem II sluit in 1846 de Troonrede af met een lange bede:

“Meer dan immer zullen Wij daarbij behoefte gevoelen aan den zegen des Almagtigen. Hij verlichte ons door Zijne wijsheid, en gesture de harten des Volks, dat het eendragtig blijve, en, gelijk het dit tot hiertoe deed, de ware vrijheid zoeke in liefde voor orde, en in ontzag voor overheid en wet.”

Dierbaar Vaderland!
Vanaf dat moment wordt de slotbede, weliswaar in verschillende vormen, een standaard onderdeel van de Troonrede. Zo zegt koningin-regentes Emma in 1895:

 

"Moge Uw arbeid, onder Gods zegen, strekken tot verhooging van den voorspoed van ons dierbaar Vaderland!"

Alleen in de jaren '70 verdwijnt God uit de Toonrede. Het kabinet Den Uyl (PvdA) breekt de traditie in 1973 en laat koningin Juliana afsluiten met:

"Met het uitspreken van de hoop dat wij daartoe de kracht zullen ontvangen, verklaar ik deze zitting van de Staten-Generaal geopend."

Woede
Dat leidt tot woede binnen de christelijke partijen. Zodra CDA'er Dries van Agt in 1977 keert God weer terug in de Troonrede. Zijn opvolger Lubbers laat koningin Beatrix in 1982 de woorden uitspreken:

"Van harte wens ik U toe dat Gods zegen op Uw werk rust."

Onder de kabinetten Kok I en II, in de jaren '90, wordt de zegenbede weer wat versoberd, maar Balkenende breidt hem weer wat uit. Onder zijn leiding spreekt koningin Beatrix in 2003 de woorden uit die tot op de dag van vandaag worden uitgesproken door de monarch:

"U mag zich daarin gesteund weten door het besef dat velen U wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor U bidden."

Niet alleen de zegenbede, ook de kritiek erop begint een jaarlijks ritueel te worden. Overigens lijkt de kritiek weinig mensen echt hoog te zitten: de online petitie 'God uit de troonrede' is op dit moment 906 keer ondertekend, de gelijknamige Facebook-pagina heeft 126 likes. 

Foto: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons